Charles Haddon Spurgeon

Melyik 19. századi pásztor írt annyi könyvet, amelyek megközelítőleg 25 millió szót tesznek ki összesen, és amelyek a legnagyobb nyomtatásban megjelent könyvgyűjteményt képezik, ami csak egy keresztény szerző tollából származhat, és amely több mint 1 millió példányszámban kelt el? Melyik 19. századi pásztor rendelkezett saját könyvtárral, amelyben több mint 12.000 könyv volt, és amelyek közül ezret még 1700 előtt nyomtattak? Melyik 19. századi pásztor mondott több mint 600 prédikációt 20 éves kora előtt, olvasott ki átlagosan hat könyvet egy héten, írt száznegyvenet saját maga, adott el 25.000 nyomtatott példányt minden egyes vasárnapi prédikációjából és prédikált legalább tíz millió embernek?

A válasz: Charles Haddon Spurgeon, a 19. századi baptista prédikátor – egy ember, akinek életéből és munkásságából a ma keresztény vezetői nagymértékben profitálhatnak.

Milyen a pünkösdi igehirdető?

Mit jelent pünkösdi igehirdetőnek lenni? A kérdés hallatán talán egy bizonyos prédikációs stílus jut eszünkbe, de mivel a stílus jelenleg nem a kérdésem tárgya, inkább átfogalmazom azt. Milyen lesz prédikálásunk – akárhol is éljünk, akármilyen időben – ha részesülünk mindenben, amit a Szentírás tanít a Szentlélekről? Míg a pünkösdi igehirdetés stílusa esetenként eltérhet, történelmi erősségei a Szentlélekkel és az Ő munkájával kapcsolatos biblikus felismerésből erednek. Ő pedig nem változik.

Az igemagyarázó prédikáció – Összekapcsolódás napjaink posztmodern hallgatóival

A következőkben interjút olvashatunk John Lindellel és Chris Lewisszal, a James River Assembly pásztoraival, Ozarkból, Missouri államból. John a vezető pásztor, Chris pedig az ő helyettes vezetője ennél a jól ismert mega-gyülekezetnél. John, és a JRA prédikációs csapata szenvedélyes hívei a szilárd alapokon nyugvó Igemagyarázó prédikációnak, és híresek arról, hogy mindent megtesznek azért, hogy a magyarázó prédikáció a mai gyülekezetek és szolgálati modellek alap DNS-évé váljon.

Micsoda név, micsoda elvárások!

Fontos visszamenni a Szentíráshoz, hogy újra megerősítsük magunkban az igazságot, az értékeket és az Isteni látásmódot. Szinte kritikus fontossággal bír ez a mai időkben, mikor az igazságot relatívnak tartják, az értékek olyanok, akár a mozgó célpont, és a világi látásmód az egyetlen, amivel az emberek rendelkeznek.

A Biblikus prédikáció egy új generáció számára

A mostani generáció minden eddigi nemzedéktől eltérő körülmények közt nő fel. A legjobb mód arra, hogy elérjük a mai nemzedéket ugyanaz, mint akármelyik nemzedéket vagy kultúrát: Isten változatlan Igéje a legjobb út. Ez az állítás arra vonatkozik, amit prédikálunk – ahogyan prédikáljuk az Igét, már egy másik dolog. Nem minden prédikátor osztja ugyanazt a nézetet a biblikus prédikációval kapcsolatban, és nem mind tudja, hogyan is kell egy változatlan igazságot közvetíteni egy változó világ felé.

A prédikáció, amely átformál: Ezek a csontok életre fognak kelni!

James Earl Matthew azt mondta, hogy „Ahogyan azt Isten is eltervezte, a prédikáció sosem fogja elveszíteni az erejét, sem célját. Az emberi törődés változik generációról generációra, de Isten eszköze, mellyel megszólítja az emberi szükségleteket, sosem fog megváltozni.”

A pásztorok sosem lehetnek alkalmasabbak arra, hogy ezt a generációt elérjék annál, mint amikor a Szentlélek kenete alatt hirdetik Isten Igéjének időtlen igazságait.

Ragyogóan tiszta – A biblikus prédikálás etikája

Az igehirdető személye elválaszthatatlan az igehirdetésétől – ebben különbözik a prédikáció minden más nyilvános beszédtől. A szerző sorra veszi személyes feddhetetlenségtől kezdve a szóhasználaton keresztül a plagizálásig az etikus, tehát igaz és hiteles prédikáció minden fontos szempontját. Tanulságos a Billy Graham szolgálati etikáját taglaló rész, és fontos, bár ritkán hangsúlyozott iránymutatást kapunk a hallgatóink iránti őszinte tisztelettel kapcsolatban is, ami minden igehirdetőnek felelőssége és egyben lehetősége az evangélium hirdetésekor.