Szexuális oktatás

A keresztények egyre többet konfrontálódnak az iskolai szexuális oktatás mellett szóló érvelésekkel. Gyakran logikusnak tűnnek ezek az érvek, míg nem veszik górcső alá az ezeket támogató tudományos jelentések egyikét-másikát. Néhány ilyen tanulmányról szól a cikk, az iskolai „világi” szexuális oktatás hibáiról, amelyen a keresztény fiatalok is kötelességszerűen átesnek anélkül, hogy a gyülekezetben, vagy a családban bárki elmondani nekik az érem másik oldalát is – hogy mi a Biblia szemlélete a szexualitásról. Komoly tanulmány, azoknak a lelkészeknek és pedagógusoknak, akik keresztényként a közoktatásban tanítanak, mindenképpen hiánypótló – még ha kicsit „amerikai” is.

Hogy légy hívő keresztyénként egyedülálló?

Mi a közös Jézusban, Pálban, Keresztelő Jánosban, Barnabásban, Illésben, Elizeusban, Jeremiásban, Szent Ágostonban, Szent Ferencben, Teréz anyában vagy John Stottban (híres angol lelkész)? Az, hogy mindnyájan egyedülállók voltak. Az egyedüllét nem jelenti azt, hogy Isten nem törődött a szükségleteikkel. Inkább azt jelenti, hogy olyan nagy feladatot készített el számukra, amelybe a házasélet már „nem fért bele”.

Beszéljünk a szexről!

Azt akarjuk, hogy gyermekeink lássák a házasság szentségét, és érezzék, hogy hiszel abban, hogy egy napon nagyszerű házasfél lesz belőlük. A gyermekeink számára a házasság végső célként való szemlélete adja meg az értelmét annak, hogy felvállalják az olyan elveket, mint például az önmegtartóztatás, hogy megőrizzük magunkat a jövőbeli házastársunk számára, és így a házasságunk a lehető legerősebb legyen, a bizalomra és a kizárólagosságra alapozva. Arra van szükségünk, hogy olyan dolgokra hívjuk fel a gyermekeink figyelmét, amire igent mondhatnak, azok helyett, amikre nemet kell mondaniuk. Igent mondunk a mindkét nemmel való pozitív kapcsolatokra, igent az egymás tiszteletére, igent arra a jogunkra, hogy irányítsuk, mi történik a testünkkel, igen a pozitív jövőre. Túl gyakran mondunk nemet a gyermekeinknek anélkül, hogy bármilyen alternatívát kínálnánk.

Az élet tisztelete – Bioetikai problémák a 21. század küszöbén (2. rész)

Családtervezés és születésszabályozás – Régen a patriarchális házasságban, különösen földművelő társadalmakban a gyermekek nagyobb száma alapvető érdek volt. A régi életforma, a gyakori gyermekhalandóság, az alacsonyabb átlag-életkor, valamint a föld nagy területei, melyek termékeny családok által betelepíthetők voltak, mind a nagycsalád ideálképének kedveztek. Mára ez is megváltozott.

Az élet tisztelete – Bioetikai problémák a 21. század küszöbén (1. rész)

Bioetikai problémák – Ezzel kapcsolatosan az első kérdés, amit föl szoktak tenni, hogy mi egyáltalán a bioetika? Nos a bioetika – nevének megfelelően – az élet etikai kérdéseivel foglalkozó tudomány. Természetesen régen is foglalkoztak ilyen kérdésekkel, mégis csak néhány évtizede, hogy önálló tudománnyá ala-kult. A második kérdés, hogy mit kell erről tudnia az átlagos érdeklődésű embereknek, és milyen jelentősége van életünk mindennapos valóságában? Ennek megválaszolása kettős: először az, hogy az alapvető gondolkodásmód megváltozott, és az értékrend bizonytalanná, viszonylagossá vált. Másodszor: a természettudomány, s azon belül az orvostudomány jelentős fejlődésen ment keresztül, s ez ma egészen hétköznapi módon épül bele életünkbe.