Az élet tisztelete – Bioetikai problémák a 21. század küszöbén (2. rész)

Családtervezés és születésszabályozás – Régen a patriarchális házasságban, különösen földművelő társadalmakban a gyermekek nagyobb száma alapvető érdek volt. A régi életforma, a gyakori gyermekhalandóság, az alacsonyabb átlag-életkor, valamint a föld nagy területei, melyek termékeny családok által betelepíthetők voltak, mind a nagycsalád ideálképének kedveztek. Mára ez is megváltozott.

Az élet tisztelete – Bioetikai problémák a 21. század küszöbén (1. rész)

Bioetikai problémák – Ezzel kapcsolatosan az első kérdés, amit föl szoktak tenni, hogy mi egyáltalán a bioetika? Nos a bioetika – nevének megfelelően – az élet etikai kérdéseivel foglalkozó tudomány. Természetesen régen is foglalkoztak ilyen kérdésekkel, mégis csak néhány évtizede, hogy önálló tudománnyá ala-kult. A második kérdés, hogy mit kell erről tudnia az átlagos érdeklődésű embereknek, és milyen jelentősége van életünk mindennapos valóságában? Ennek megválaszolása kettős: először az, hogy az alapvető gondolkodásmód megváltozott, és az értékrend bizonytalanná, viszonylagossá vált. Másodszor: a természettudomány, s azon belül az orvostudomány jelentős fejlődésen ment keresztül, s ez ma egészen hétköznapi módon épül bele életünkbe.

Az abortuszok csökkentésének a lehetőségei

Talán egy társadalmi vagy politikai vita sem okozott még több dühöt, ellenségeskedést és szenvedést. Csak ejtsd ki a szót egy vegyes társaságban, meglátod, milyen pillanatok alatt támad belőle vérre menő vita. Ma az amerikaiaknak kb. 42%-a „választáspártinak”, míg 51 százaléka „életpártinak” vallja magát. Patthelyzet.