Érzelmi intelligencia a Bibliában – 2.rész

A kereszténység egyik fő tanítása, hogy Jézus Krisztus a mi Mesterünk és Példaképünk, és az Ő képmására kell átváltoznunk, és mindenben olyannak kell lennünk, mint Ő. Istennek az a terve az életünkre, hogy az Ő Fiának az ábrázatára változzunk el. Viszont az, hogy „mindenestől fogva nevekedjünk Abban”, Jézus Krisztus természetének érzelmi területét is jelenti. Az érzelmi érettség elérése a megszentelődésünk részét képezi – noha csak egy részét. Sok más oldala is van a megszentelődésnek, mint például a hit, az ismeretek és a tisztaság. Fontos dolog érzelmileg felnőni. Ez a tanulmány a megszentelődés részeként fogja vizsgálni, de kérlek ne gondoljátok, hogy szerintem a bibliai EQ jelent mindent a megszentelődésben.

Érzelmi intelligencia a Bibliában – 1.rész

Milyen érzelmeik legyenek a keresztényeknek? Noha Istennek is vannak érzelmei, vannak olyan érzelmek, amelyek Istenben soha nem jönnek fel. Istenben soha nincs irigység, bűnös vágy, kapzsiság, keserűség az önző ambíciók miatt, önzés vagy kicsinyesség. Nem szokott aggódni sem, vagy nyűgösködni. Ő teljes békességben van. Az ő érzelmei pozitívak, szentek, nemesek és helyénvalóak. Isten világosság és nincsen benne semmi sötétség. Mivel arra vagyunk elhívva, hogy „Isten képmására hasonlítsunk”, bármi mást is jelent ez, azt biztos hogy jelenti, hogy a keresztény éretté válásunk folyamata végén az érzelmeink ugyanezeket az isteni minőséget hordozzák magukon, valamilyen mértékben. Nekünk a „világosságban kell járnunk”. (…)Így hát arra vagyunk elhívva, hogy a szent érzelmeknek adjunk helyet, hogy túlszárnyalhassák az emberi érzelmeket, és legyőzhessék a bűnös érzelmeket. Ezalatt azt értem, hogy nekünk kell megválasztani az érzelmi szintünket, és hogy mely érzelmeknek hagyjuk, hogy magukkal ragadjanak.

Depresszió

Depresszió – a szó, amit manapság oly sokszor hallunk. Az emberek 17%-a élete folyamán már átélt valamilyen komoly depressziós állapotot {1}.Valaki miatt, akit szeretsz vagy ismersz, talán már te is szembesültél vele valamilyen módon. Tapasztalataid fényében talán a következő történet is igazolja ezt. (A történet valódi eseményt ír le, de a szereplő nevét megváltoztattuk). Stan, aki hívő keresztény, különböző fokú depressziós rohamokkal küzdött. Ezek alkalomadtán munkaképtelenné tették, néha felingerelték vagy frusztrálttá tették, és mindig nagyon erősek voltak, amikor rátörtek. Kínlódása esetenként kritikus pontra jutott. Képtelen volt reagálni bármilyen felé érkező érzelemre, teljesen elzárkózott a családjától, barátaitól, munkájától. Visszatekintve, megértette, hogy ez az elszigetelődés szándékos volt. Gyötrelmének igazi okát ugyanis sosem mondta el, nem közölte senkivel, és belefáradt abba, hogy kikecmeregve az egyik depressziós állapotból, máris szembetalálja magát egy másikkal. Megelégelte, hogy újra azt a sémát kövesse, ami már évek óta gyötörte. Ideje volt, hogy megtalálja az eredeti okot, ahelyett, hogy újra és újra kitérjen előle.

Beszéljük meg a konfliktusokat! De hogyan?!

Lelkipásztorként mindenféle konfliktust kezeltem már, amit csak el lehet képzelni: üzleti vagy pénzügyi vitákat, személyes összezördüléseket, ingatlanjogi kérdéseket, tanár-szülő problémákat, és leggyakrabban természetesen házassági konfliktusokat. Az évek során megtanultam, (nem is annyira a pszichológiai tanulmányaim miatt, hanem a pásztori gyakorlatban), hogy hogyan vezessem úgy a beszélgetést, hogy a lehető leghamarabb kijussunk magából a problémából.” A cikk szerzője nagyon alapos segítséget nyújt a lelkigondozói tanácsadás lefolytatásához és a biblikus problémakezeléshez! Alapos és terjedelmes tanulmány, amely minden lelkigondozónak és pásztornak nagy segítséget nyújthat az emberekkel való mindennapos foglalkozásában!

Amiért ne házasodj össze hitetlennel

Hitetlennel házasodni nem „szürke köd”. Nem olyasvalami, amit az egyik keresztyén megtehet, a másik nem. Isten nemet mondott erre, ezért nincs más választásod. Ha hitetlennel randevúzol, (jársz), imádsággal, gyengéden és finoman véget kell vetned ennek a kapcsolatnak. Ha vonzalmat érzel egy hitetlen irányába, ismerd be, valld meg neki, hogy szereted Istent, aztán győződj meg róla, hogy a kapcsolat nem fejlődik. Ha szükséges, kerüld a személyt, amíg érzéseid lelohadnak. Házasodj, akivel akarsz, de csak az Úrban!

A lelkileg egészséges ember

Vannak, akik soha nem is láttak egészséges embert. Úgy értem, hogy senki sem láthatott ilyen embert, mert mindenki helytelenül él. Hogy néz ki egy ilyen ember? Vajon milyen lehet ez a furcsa lény, aki normálisan funkcionál, mi az a cél, amit magunk előtt látnunk kell? A Biblia arról beszél, hogy Jézus azért jött el, hogy mindent visszaszerezzen a számunkra, amit Ádám elveszített. De még azt is, amit Ádám még el sem kezdhetett élvezni. Hogyan tudhatjuk meg, milyen ez az élet? Jézus, az utolsó Ádám, így élt. Jézus bemutatta nekünk, milyennek kell lennie a normális emberi lénynek. És így, amint az írás mondja, elváltozunk Jézus Krisztus hasonlóságára. Ezt szeretném most bemutatni egyszerű és gyakorlati fogalmakkal és példákkal.