A könyörületesség szolgálatának beindítása saját gyülekezetünkben

Hiszed, hogy Isten vágya, hogy összetört életeket újíthasson meg, és baj-sújtotta környékeket építhessen teljesen át olyan szolgálatokon keresztül, amelyek vegyítik az evangelizációt és a segélyszolgálatokat? Vágysz arra, hogy gyülekezeted Krisztus jelenlétének jó cserépedényévé válhasson a közösségedben? Mégis, sokkal könnyebb elhagyni magunkat, hogy lenyomjanak a szükségek, és elcsüggesszenek az akadályok, melyek elmozdíthatnák a gyülekezetet a szolgálat felé. Kérdések vetődnek tehát fel: Milyen szolgálatot kéne végeznünk? Támogatni fogja a gyülekezet? Hol találunk rá támogatást és főleg munkásokat? Hogy kezdjük el? Milyen lépéseket kell megtennünk, hogy eljussunk a következő szintre?

Egy gyülekezet vezető szerepet tölt be a helyi közösség problémáinak leküzdésében

Talán nincs még egy gyülekezet Dél-Kaliforniában, amelyik annyi ételt osztana szét, mint a Templo Calvario Santa Ana-ban. Ez egy többségében spanyol nyelvű város, amely egyfajta kapuként szolgál a mexikói bevándorlók számára. „Belvárosi gyülekezet vagyunk, és nagyon benne vagyunk az olyan problémák ellen való harcban, mint a túlnépesedés és az iskolából kimaradtak magas aránya.” – mondja Lee De Leon, segédlelkész. Santa Ana, mondja Lee, a legzsúfoltabb város Kaliforniában és az ország azon városai közé tartozik, ahol az iskolai lemorzsolódás a legnagyobb méreteket ölti.

A könyörület, amely a mindent átváltoztató evangéliumból fakad

A napjainkban történő emberi tragédiák valóságosságát nem tudjuk elkerülni azzal, hogy nem akarunk tudomást venni arról, hogy azok az egész világra hatással vannak. Statisztikák azt mutatták, hogy 2005-re 16 millió afrikai gyermek lett árva az AIDS miatt. Kb. 35.000 gyermek hal meg naponta megelőzhető betegségekben, melyek oka általában a nem megfelelő tisztaságú víz és a rossz higiénia. Masszív szexipar ejti rabul nyugattól távol eső világ szegényeit, ahol a szülők eladják saját gyermekeiket prostituáltaknak csak azért, hogy ők maguk túléljenek. A szívünk talán összetörik az embermilliók láttán, akik egy éven belül biztosan éhen halnak Etiópiában, mégis, mint pünkösdi keresztényeknek, a közös reakciónknak mégis többnek kellene lennie annál, mint az együttérzés vagy az empátia.

A generációs átok bűnei

Az utóbbi években a generációs átokról szóló tanítás meglehetősen népszerűvé vált pünkösdi és karizmatikus körökben, és leginkább e mozgalmak elöl lévő vezetői népszerűsítik. Mindazonáltal, a Szentírás abszolút igazságát és megfelelő értelmezését nem határozhatja meg egy csoportnyi ember, csak azért, mert a kérdéses tanítást magukénak érzik vagy, mert ők maguk népszerűek. A hit (vagyis, amit hiszünk) és a hitgyakorlat (vagyis azt, ahogyan éljük keresztény életünket) dolgait csakis a Szentírás helyes megértése határozhatja meg.

Girolamo Savonarola – Firenze prófétája

Savonarola próféta volt, óriási szellemi erővel megáldott ember, a történelem legmonumentálisabb szellemi vezetőinek egyike, akit méltatlanul alig ismer a mai kereszténység. Girolamo Savonarola (1452-98) Isten „Keresztelő Jánosa” volt, aki előkészítette a Reformációt. Tizenkilenc évvel azelőtt halt meg, hogy Luther Márton kiszegezte 95 pontját a wittenbergi vártemplom ajtajára. Savonarola szolgálata a megtérésre hívó harsonaszóval ért fel.