Kategória: Szerelem / Szex

 • Kapcsolatépítő teszt

  Ez a teszt elsősorban jegyespároknak készült, és a jegyesoktatásban lehet felhasználni. Segíthet abban, hogy a párok megismerjék egymást illetve ellenőrizhessék, mennyire ismerik egymást. A tesztet páronként, külön kell kitölteni, és közösen megbeszélni.

 • Hogy légy hívő keresztyénként egyedülálló?

  Mi a közös Jézusban, Pálban, Keresztelő Jánosban, Barnabásban, Illésben, Elizeusban, Jeremiásban, Szent Ágostonban, Szent Ferencben, Teréz anyában vagy John Stottban (híres angol lelkész)? Az, hogy mindnyájan egyedülállók voltak. Az egyedüllét nem jelenti azt, hogy Isten nem törődött a szükségleteikkel. Inkább azt jelenti, hogy olyan nagy feladatot készített el számukra, amelybe a házasélet már „nem fért…

 • A szex rendeltetése

  Szexualitás: erős vágyat kelt bennünk, vagy éppen teljes ellenszenvet, nyughatatlan vonzalmat, bénító félelmet, leírhatatlan örömöt, vagy tökéletes iszonyodást. Nem kell szakértőnek lenni ahhoz, hogy tisztában legyünk a szex erejével. Nehéz előre jelezni, hogyan fog valaki reagálni a saját vagy mások szexualitására – kivéve azt, hogy biztos, hogy nem közömbösen. Az ember szexualitásának a kifejeződése magán…

 • A szerelem keresztény megvilágításban

  Megengedett-e a keresztényeknél a szerelembe esés? Szabad-e nekünk dicséretekkel és bókokkal elhalmozni egy másik embert? Vagy a tökéletes keresztény tisztán értelmi lény, aki mindig uralja az érzéseit és következetesen precíz? Megengedett-e a keresztényeknek a szerelmet eltúlozni? Vagy a megfontolt óvatosság nagyobb erény? Elkövethetünk-e őrültségeket, lehetünk-e féktelenek szerelemből – vagy a felelősségtudat mindig elsőbbséget élvez? –…