Barátság faktor

A gyülekezet (és az ifjúság!) növekedésének az egyik legfontosabb hozzávalója a barátság. Egy mostanában készült Gallup felmérés kimutatta, hogy azok, akiknek a legjobb barátaik a gyülekezeten belül vannak, lelkileg sokkal elkötelezettebbek és sokkal elégedettebbek a gyülekezettel. Ez a „barátság faktor” mit jelent az ifjúsági misszióban?

Az „M generáció” – amit a média határoz meg

„Az M generáció: Média a 8-18 éves fiatalok életében” a címe annak a Kaiser Family Foundation által végzett legutóbbi kutatásnak, ami a fiatalokat és azok média fogyasztását vizsgálta meg. A kutatás, ami több mint 2000 fiatallal végzett interjún alapul, rengeteg táblázatot és grafikont tartalmaz, valamint érdekes felfedezéseket és gyakorlati tanácsokat azzal kapcsolatosan, hogy mit tehetnek a szülők és mindazok, akiket érdekel a fiatalok jövője, hogy a fiatalokat a média ingoványai között irányítani tudják.

Az ifjúsági munka filozófiája és stratégiája 3.

Világszerte számtalan ifjúsági program működik, vannak ezek között keresztyének, politikai töltetűek, iskolai klubok, társadalmi szerveződések. Különböznek a céljukban, a tagságukban, a támogatottságukban, a programjaikban – egy dologban azonban gyakran hasonlónak bizonyulnak: tudniillik hogy irányításuk minimális stratégiával, vagy stratégia illetve annak hosszú távú terve nélkül történt. A vezetők azt mondták, hogy vannak kitűzött céljaik, de ha voltak is, ezek nem derültek ki az ifjúsági munkából, melyet végeztek. E programok nagy része nem igazán volt több, mint általuk vezetett összefüggés nélküli tevékenységek sorozata hétről hétre. Nem rendelkeztek hosszú távú tervvel, nem volt egy határozott irány, amely felé haladtak, nem volt egy cél, amely felé az utat megtervezték volna, nem volt tudatos építkezés az egyes részek, események között. Ebből eredően nagyon kevés volt az, amit megvalósítottak a terveikből, és ha elértek valamit, az sokszor a véletlenen múlott.

Az ifjúsági munka filozófiája és stratégiája 2.

Amikor az „ifjúsági munka filozófiájá”-nak felépítéséről beszélünk, akkor ezalatt nem azt kell érteni, hogy egyszerűen kölcsön vesszük valakinek a gondolatait, véleményét és egy ifjúsági programot építünk azok köré, hanem magunknak kell elgondolkodnunk a saját életünk, a szolgálatunk és a ránk bízott fiatalok életének irányán és értelmén.

Az ifjúsági munka filozófiája és stratégiája 1.

Vajon a mai fiatalok meghallják-e azt a hangot, amely megsúgja nekik, merre tartsanak és miért éljenek? Ők is – mint ahogyan minden ember – érzik valahol, hogy ez az élet értelemmel és céllal bír – de mi lehet ez? Vajon meglelik-e ezt a lépten-nyomon rájuk zúduló ellentmondások, mellébeszélések és a cinikus beletörődés közepette? Boldogságra, szeretetre, őszinteségre, igazságra és odaadásra vágynak – de be kell ismerni, szüleik ugyanolyan tanácstalanok, mint ők. Úgy viselkedünk, mintha életünk szilárd alapokon állna, s megpróbáljuk nem észre venni az állandó kísérőnkül szegődött rossz közérzet, a szorongások és zavarodottság vetette árnyakat.