A szellemi vezetés alapelvei Pál üdvözlései alapján

Néhány évvel ezelőtt elkezdtem tanulmányozni a szellemi vezetés alapelveit az Újszövetségben és felkeltették figyelmemet Pál írásai. Pontosabban, érdeklődésem középpontjába került az, ahogyan Pál bánt munkatársaival. Tanulmányom kiindulópontja egy olyan Igerész lett, melyre többen a legkevésbé gondolnának: a Római levél végén található üdvözletek.

A Nagy Misszióparancs betöltése a tanítványságon keresztül

Mi akkor az igazi tanítványság? A válasz ennyi: egyszerűen le kell modellezni azt a formulát, amelyet Krisztus ad az egyháznak. Az evangéliumokban végig olvashatunk arról, ahogyan Krisztus részt vett tanítványai életében. Majdnem három évet fektetett be az életéből tizenkét emberbe, akik ugyanolyan hétköznapi férfiak voltak, mint te vagy én. A folyamat úgy zajlott, hogy először elhívta őket, aztán felkészítette, majd végül kiküldte őket. Az, hogy Istenfélő férfiakat nevelt, kik megváltoztatták a körülöttük lévő világot, összefoglalta Jézus szolgálatát. A mienknek is erre a modellre kellene hasonlítania!

Elindulni az aratás irányába

Egy pásztor nem vezethet senkit olyan helyre, ahol ő maga még nem járt. Megpróbálhatunk kényszeríteni embereket, de egy pásztor elhívása nem ez. A pásztorok azt az elhívást kapják, hogy vezessék Isten nyáját. Oda kell mennünk, ahová szeretnénk, hogy kövessenek bennünket. Az olyan pásztor, aki nem hajlandó magát elkötelezni az evangelizációra, nem fog tudni másokat ebben vezetni. Ha azt akarjuk, hogy az emberek bevonják magukat a személyes evangelizációba, akkor nekünk, vezetőknek is végeznünk kell ezt. Ha elvárjuk, hogy embereink elkötelezzék magukat egy ügynek – evangelizációnak, városi missziónak vagy egy gyülekezeten belüli szolgálatnak – akkor először nekünk kell elköteleznünk magunkat. Meg kell mutatnunk az embereknek, hogyan kell végezni a feladatot, hogy követhessenek bennünket.

Tanítványozd a hűségeseket – pásztorold a hűtleneket!

Átmentem én is azon a dilemmán, amely sok pásztort időről időre nyugtalanít: Nem követtem el nagy hibát azzal, hogy hivatásos szolgáló lettem? Arról ismerem föl, hogy ilyenkor igen mélyen vagyok, hogy olyanokon kezdek el gondolkodni, milyen lenne mondjuk inkább egy csomagküldő szolgálat teherautóját vezetni.

A mentori szolgálat nagyszerű szellemi vezetőket képez

Fontos, hogy azok, akik hatékony szellemi vezetőkké akarnak válni, megértsék a különbséget a mentor illetve a tréner tevékenysége közt. A mentor átadja, amit személyesen ismer – amit csak tanult az életben. A tréner viszont úgy asszisztál, hogy segít az embereknek felfedezni a válaszokat kérdéseikre, és a megoldásokat a problémás helyzetekben.

Timóteus nyomában: A jó segéd pásztor jellemvonásai

Isten, az Atya, és Jézus minden szempontból tökéletesek. Mégis, mindketten problémákkal találkoztak vezetői feladatuk során. Mi volt az oka a sikertelen vezetésnek? Ezek a problémák, vagy az, hogy vezetésüket nem jól követték? A valóság ez: még a legnagyszerűbb vezetők sem fogják tudni elérni az optimális eredményt, ha követőik nem teszik, amit kell.