A halott gyülekezet újraélesztése

Amikor tényleges „újraindításról” beszélünk, nem a tipikus, kicsi, küszködő gyülekezetekre gondolunk, amelyek felfrissülnek, és újból növekedésnek indulnak, még csak azokról a már létező gyülekezetekről sincs szó, amelyek összeolvadnak, vagy máshova költöznek. Az a gyülekezet, amely az újraindítás alanya lehet, már feloszlott vagy jó úton halad efelé. Az ilyen gyülekezetből már csak egy maroknyi túlélő maradt, akik túl fáradtak ahhoz, hogy tovább lépjenek. Ennek a gyülekezetnek külső forrásokra és vezetésre van szüksége. Tehát azokat a gyülekezeteket tekintjük „újrainduló gyülekezeteknek”, amelyeknek Isten már csak a körzeti vagy a szövetségen belüli társközösségek révén tud segíteni, hogy újból életre keljen.

A gyülekezet öt szintje

Ha bárkitől megkérdezném, hogy azonos lelki- vagy szellemi szinten áll mindenki a gyülekezetben, azonnal rávágná, hogy természetesen nem. És ez így is van jól. A gyülekezet olyan emberekből áll, akik az ismeret, az odaszánás, a szellemi érettség, az Isten utáni éhségük vagy a szolgálatra való készségük tekintetében nagyon különbözhetnek egymástól. Egyesek csak most kezdtek el járni a gyülekezetbe, de még nem tértek meg. Talán van olyan is, aki harminc éve jár a gyülekezetbe, de még ő sem tért meg. Vannak olyanok, akik szomjasan tanulnak és fejlődnek, és vannak olyanok, akik által fejlődhetnek, mert szolgálnak feléjük.

44 működő gyülekezetnövekedési alapelv

Mindannyian azt szeretnénk, ha növekedne a gyülekezetünk. ha nem így van, akkor valami baj van. Akkor az elhívásodat és a foglalkozásodat felül kell vizsgálni. A gyülekezet „növesztése” biblikus, és a mi Urunk is felszólít rá. Viszont azt is fel kell fedeznünk, hogy mit is jelent a „gyülekezetet növeszteni”. A legtöbb ember számbeli növekedést ért alatta, és jó okuk van rá. A számok legtöbbször a sikert jelzik, és minél több ember van a gyülekezetben, annál több ember felé szolgálsz. Mindazáltal vajon ez a fő ok a növekedésre? Nos, nézzünk utána! Olvasd át gondosan a Máté 28:18-20-at! Odafigyelve vizsgálj meg minden egyes szót! Mit mond?A hangsúly a lelki növekedésen van! A tanítványságon! Ha elértünk mindenkit, akit csak tudunk, az egész világon, akkor tanítanunk is kell őket, nem csak begyűjteni és számolgatni őket!

120 kérdéses gyülekezeti kérdőív

Ezt a kérdőívet felhasználhatja a gyülekezet vezetősége abban, hogy a gyülekezet lelki-, közösségi- és missziós állapotát felmérje. Lehetőleg mindenkinek – de a lehető legtöbb gyülekezeti tagnak – ki kell osztani, és legfeljebb egy hét múlva beszedni és kiértékelni. Az értékelés eredményét érdemes egy vezetői megbeszélésen közösen áttanulmányozni, és a kritikus területekre megoldásokat kidolgozni.

Egy ember, sok férfi szolgálatában

“Sokan tesznek fel nekünk olyan kérdéseket, mint például: „Hogyan vehetek részt ebben? Van olyan módszer, amit követve elérhetem a férfiakat? Hogyan segíthet nekem a „Man in the Mirror” (Férfi a tükörben, www.maninthemirror.org), a férfiak elérésében? A következő, valós eseményen alapuló történet ezekre a kérdésekre ad választ, egy esettanulmányban. Remélhetőleg a történet előhoz olyan gondolatokat, amik hozzásegítenek ahhoz, hogy egymást segítve tehessünk valami csodálatosat Istenért. A jól kiképzett személyzetünk megbízása, hogy megnövelje azon vezetők képességét és eredményeit, akik egyrészt odaadóak az emberi lelkek küzdelmében, ugyanakkor észrevették, hogy ugyanakkora szükség van a tudatos közeledésre a férfiak tanítvánnyá tételében.”