Beszélgetés Istennel

Ennek a cikknek a célja, hogy elgondolkozzunk a mai egyház imaéletén a „Miatyánk” fényében, főleg a „Szenteltessék meg a Te neved” mondat. Miután erről a mondatról beszélgetünk, és ennek az alkalmazásáról az imádságban, utána ötleteket fogok adni a lelkészeknek, hogyan tudják arra bátorítani a gyülekezetüket, hogy Isten bibliai neveinket fényében imádkozzanak.

Hogyan imádkozzunk jobban?

Mind a négy evangélium író bemutat olyan pillanatokat, amikor Jézus imádkozott: Máté kilenc ilyen esetről ad számot, Márk nyolcról, Lukács tizenháromról, János pedig ötről. Erre a 35 hivatkozásra 23 különböző alkalom szolgált Jézus hároméves szolgálatában, amikor a Szent Szellem Jézus imaéletére mutat. Nézzük őket sorra.

Mondj nemet a panaszkodásnak!

Ez az a hely, ahol a negativitás először megjelenik egy vezető életében: az élet és a vezetés értelmetlen szélein és periférikus apróságainál. A vezető szívének lusta széle az, ahol a leginkább sebezhető. Az ellenség alá akarja ásni a vezető termékenységét, és két vállra akarja fektetni lendületét az által, hogy negatív gondolkodással kísérti meg.

Hogyan légy szerelmes a gyülekezetedbe?

Akár könnyen megy, akár nehezen, szükséges, hogy a pásztor és az emberek között kialakuljon egy szeretetkapcsolat, mivel a gyülekezet hatékonyságának alapja, hogy a pásztor és a gyülekezet között egészséges viszony legyen. Sajnálatos módon, az ilyen szeretet-tényező túl sok gyülekezetből hiányzik. A következőkben arról fogunk beszélni, hogyan mélyítheti egy pásztor szeretetkapcsolatát saját gyülekezetével, és hogyan tudja magát is még jobban megszerettetni velük.

Konfliktusok csökkentése egészséges gyülekezetek építésén keresztül

A gyülekezeti konfliktusokat lehetséges csökkenteni és jobban kezelni az által, hogy erős, és egészséges közösségeket építünk. Amikor bátor vezetők és kedves emberek megtanulják legyőzni a romboló konfliktusok okozta fájdalmakat, és megtapasztalják a termékeny interakció okozta nagy örömet, egyszerre buzgón elkezdenek dolgozni azon, hogy fenntarthassanak egy egészséges gyülekezetet. A konfliktuskezelés innentől szándékos, folyamatos, interperszonális és szervezeti szintű kezeléssé válik, és ez felváltja a folyamatos „tűzoltást”, a konfliktusok időszakos kezelését.