A szolgáló vezetés alapelvei

A szolgáló vezetők olyan menedzserek és igazgatók, akik az Úr gyakorlati munkáját végzik!

János 3:1-17; Róma 12; 1 Korinthus 9:26-27; Galata 1:15; 2:20-21; 1 Thesszalonika 2:11; Filippi 2—3

A szolgáló vezető igazi, istenfélő vezetést valósít meg, ahogy Krisztus is tette, maikor egy törölközőt használt, és befolyásolta, felkészítette és felhatalmazta az embereket, hogy betölthessék Isten célkitűzését és terveit. Ez mások önzetlen szolgálását jelenti, miközben olyan befolyást gyakorlunk rájuk és felhatalmazzuk őket arra, hogy Krisztus-irányultságú, céltudatos irányba fejlődjenek. Ez Jézus idejében szokatlan volt, és most is az. De ne legyen szokatlan számodra! Gyülekezeti vezetőként, vagy akár otthon, férjként, soha nem a személyiséged erejével kell hatást gyakorolnod. Ez a tisztelet kivívásáról szól, a szereteted és a törődésed által (1 királyok 3:9; Lukács 22:25-28; Máté 25:21; Márk 9:33-37; János 5:19; Filippi 1:1; 1 Timóteus 3:1-5; 2 Timóteus 2:24; Zsidó 13:17).

A szolgáló vezetők olyan menedzserek és igazgatók, akik az Úr gyakorlati munkáját végzik, úgy, hogy Isten embereiként élnek. Az Inkarnációs Vezetők olyan emberek, akik látnokiabbak, olyan emberek, akik be tudják állítani a hangnemet és fel tudják hatalmazni a Szolgáló Vezetőket. Az Inkarnációs vezetők a gyülekezet látnokai, vállalkozói, építészmérnökei és építőmesterei. Ők rakják le az alapokat, majd szeretettel és törődéssel felkészítik a többieket a további részletek megvalósítására. Biztosítják a vezetőség építőanyagát azok lelki formálódásával és növekedésével. Pozitív útmutatást adnak és gondoskodó, szeretetteljes kapcsolatok keretén belül foglalkoznak egymással, hogy a gyülekezet királysági alapelvek szerint működhessen. A szolgáló vezetők igazán hozzájárulnak a gyülekezet életéhez és szolgálatához. Kezdeményező, gyakorlatias menedzserek és igazgatók. Mindegyik vezetőtípus tisztában van azzal, hogy nem az ajándékáról és a személyiségéről szól a dolog, hanem arról, hogy ők egyen-egyenként isten templomai, akik a Gyümölcsben, a jellemben, az erényben és Krisztus és egymás szolgálatában működnek.

Íme, néhány felvetés és ötlet, amit imádságos elmélkedéssel javaslok átgondolásra. Olvassátok át a cikk elején és itt a zárójelekben olvasható igehelyeket, majd beszéljétek át az egyes pontokat. Az alábbi alapelvek igazságai egyaránt érvényesek az Inkarnációs és a Szolgáló Vezetőkre is:

Kérdezd meg magadtól vagy a csoporttól:

1.       Működnek ezek benned és a gyülekezetedben? Ha nem, miért nem?

2.       Hogy nézne ki a gyülekezeted, ha ezek az elvek működnének?

3.       Mit tehetsz azért, hogy kialakulhasson az Inkarnációs Vezetés benned és a gyülekezetedben?

Ne feledd, mindez a példaadással kezdődik – valamint sok-sok imával!

 • Az Inkarnációs és a Szolgáló Vezetés az alázatosságról szól! Soha nem negatív, leereszkedő vagy számítgató.
 • Az Inkarnációs és a Szolgáló Vezetőkben az a lelkesedés és hajlandóság van, hogy erényesen és pozitívan viselkedjenek minden emberrel, akivel csak érintkezésbe kerülnek, akár a családjukban, akár a gyülekezetükben.
 • Az Inkarnációs és a Szolgáló Vezetők nem bizonytalanok, hanem bizonyosak abban, hogy kik ők Krisztusban. Tisztában vannak azzal, hogy az élet nem körülöttük forog, hanem a kapcsolatok körül, először is Krisztussal, majd másokkal is. A fókuszpontjuk és a motivációjuk nem a saját elgondolásaikra irányul, hanem Krisztusra, és ezután másokra is. Ezzel szemben a rossz vezetőket észre lehet venni a büszkeségükről, dicsekvésükről, önmagukkal való elteltségükről, önvédelmükről és önérdekeikről.
 • A Szolgáló Vezetők másokat helyeznek előtérbe és értékesnek tarják a véleményüket. Nem hasonlítgatják magukat másokhoz és nem kritizálnak másokat.
 • Az Inkarnációs és a Szolgáló Vezetők legelőször is Jézus Krisztushoz lojálisak. Soha nem az izgatja őket, hogy a saját érdekeiket szolgálják ki, hogy manipuláljanak, vagy a saját nyereségüket vagy irányító pozíciójukat keressék.
 • Olyan emberek, akiknek ugyanolyan lelkületük, hozzáállásuk van, mint Jézusnak volt!
 • Olyan emberek, akiket Krisztus átformált, akiknek a lényük közepén hit van, és Krisztusból nyerik az üzemanyagot, és nem önmagukból!
 • Olyan emberek, akik mások szükségeit teszik az első helyre!
 • Olyan emberek, akiknek az örökkévaló értékek és Isten időzítése van a szemük előtt!
 • Olyan emberek, akik a tisztességet előrébb helyezik az ambíciónál! (1 Timóteus 3:2a-7:a)
 • Olyan emberek, akik krisztus megdicsőítését és az Ő szolgálását veszik a siker mércéjének!
 • Jézus Krisztusnak és az Ő egyházának a Szolgáló Vezetői az Ő „medence és törlőkendő” lelkületét bírják magukban (János 13:1.17; 1 Korinthus 9:26-27)!
 • A Szolgáló Vezetők nem hanyagolják el a családjukat!
 • Az Inkarnációs Vezetők nem engedik meg maguknak, hogy otthagyják a feladataikat és az elhívásukat.
 • Az Inkarnációs Vezetők mély céltudatossággal rendelkeznek, amely Istentől származik, a Tőle jövő útmutatást, identitást és örök rendeltetést szem előtt tartva.
 • A Szolgáló Vezetők nem gyengék, hanem szelídek (ellenőrzés alatt tartott erősség)! Készek megmérettetés alá helyezni a rendszert, kérdéseket feltenni, kockázatot vállalni, és amikor szükséges, készek változni is.
 • Mindenekfelett, az Inkarnációs Vezetők arra vágynak, hogy keresztény formálódásukat véghezvigyék, és kiválóságra törekedjenek, jellemben és lélekben egyaránt.
 • A keresztény vezetőknek és követőknek nem szabad megengedniük maguknak, hogy a saját elképzeléseik vagy hatalmi törekvéseik útját állják Isten Igéjének vagy a gyülekezet célja elérésének (ha az a cél biblikus).
 • A Szolgáló Vezetők stratégiai gondolkodásúak, mint a futballban a hátvéd (a szerző az amerikai focira gondolt – a ford.). Ők a nagy összképet látják, és azt, hogy mi szükséges a futáshoz, majd meglátják a választási lehetőségeket és a szükséges védekezést, annak érdekében, hogy jobban megdicsőítsék a mi Urunkat az életükkel, programjaikkal és gyülekezetükkel.
 • Az Inkarnációs Vezetők nem hatalmat és befolyást keresnek. Ők éppen hogy olyan forradalmárok, akik azt mutatják be, hogy a világ útjai nevetségesek és nem hatékonyak (Márk 9:33-37)!
 • A Szolgáló Vezetők tudják, hogyan vezessék magukat és a másokat azzal a céllal, hogy a gyülekezetet mélyebben bevigyék Isten közelségébe, hogy Őt imádják és dicsőítsék!
 • A Szolgáló Vezetők nem hajlandóak kompromittálni az Ige igazságát, csak azért, hogy nagyobb hatást érjenek el!
 • Az Inkarnációs vezetők lerombolják a bűnt és a Sátán erősségeit, és a viszály gazát kigyomlálják a juhok elől!
 • A Szolgáló Vezetőknek képesnek kell lenniük arra, hogy példaadással rávegyenek másokat a követésre, és felhatalmazzák őket a lelki és szolgálati fejlődésre.
 • Az Inkarnációs vezetők nem hasonlítgatják magukat és nem ítélgetik egymást. AZ Isten elhívásában járó gyülekezetek és vezetők mindegyikét egyedinek és céltudatosnak tekintenek. Nem törekednek azzá válni, amiről tudják, hogy nem azok, nem okoznak megosztást, versengést vagy konfliktust.
 • Az Inkarnációs Vezetők nem hagynak megoldatlanul felgyülemleni semmilyen konfliktust. Kezdeményezők és megelőző módon cselekednek, a lehetséges problémákat a csírájában fojtják el, a Krisztus által adott látást bemutatva, és azt keresve, hogyan tudna mindenki még hatékonyabban együttműködni az Ő Királysága építésében.
 • A Szolgáló Vezetők bevonják a csapatot minden jelentősebb döntésbe és szolgálati stratégiai tervezésbe.
 • A Szolgáló Vezetők szem előtt tartják Barnabást és a tanítvány Pállal való kapcsolatát. A korai egyház tanítványsága, ami egy mindannyiunk számára követendő modell, összekötötte őket.
 • Az Inkarnációs vezetők az egység és a különbözőség légkörét támogatják. Az egység krisztusban van, a különbözőség pedig a származásban, a gazdasági helyzetben, az ajándékokban, a képességekben és az elhívásban. Szintén hajlandóak és képesek kezelni az egységtelenséget és a megosztottságot, mielőtt meggyökereznek a gyülekezet kultúrájában.
 • A Szolgáló vezetők elsősorban a saját elhívásuk, ajándékuk és a Szentírás szerint működnek, mialatt készek arra, hogy kihívások elé álljanak. Felvállalják a munkát olyan területeken is, ahol nem ők a legfelkészültebbek, míg egy odaillőbb személy készen nem áll átvenni azt a területet.
 • A Szolgáló Vezetők nyitottak és a Szentlélek által motiváltak, ami nem csak valami karizmatikus dolog! (2 Timóteus 1:6-7)
 • Az Inkarnációs Vezetők becsülik, tisztelik, bizalommal kezelik és támogatják egymást, mint örököstársak és partnerek a Krisztus Testéért végzett szolgálatban (Róma 8:14-17; Titus 3:7).
 • A Szolgáló Vezetők soha nem irányítanak kézi vezérléssel és nem manipulálnak másokat. A hatalmukat építő módon használják, hogy szolgálhassanak másokat és felhatalmazhassák őket, hogy hatékonyabbak és jellem által motiváltak legyenek.
 • A Szolgáló vezetés csapatmunka! A csapattársak tudják, hogy együtt dolgozni azt jelenti, hogy adunk, miközben nem kapunk, valamint lelkileg fejlődünk, személyes és testületi szinten is.
 • Az Inkarnációs Vezetők realisták és hajlandóak kockázatot vállalni, az értelmes határokon belül.
 • A Szolgáló Vezetők nem felejtik el támogatni a gyülekezet átfogó látását és célkitűzését, és nem helyezik személyes érzéseiket azok fölé, vagy azok helyére. Minden csapat és Szolgáló Vezető egy-egy munkálkodó testrész a többi testrész között. Ahogy az autó sem mehet sehová csupán egy motorral, úgy minden egyes csapat és vezető hozzájárul a gyülekezet átfogó küldetéséhez és célkitűzéséhez.
 • A Szolgáló Vezetők mindig az igazat mondják, kiállnak a bibliai meggyőződés és értékek mellett, és azon munkálkodnak, hogy megváltoztassák, ami egészségtelen a gyülekezetben.
 • A Szolgáló Vezetők tudják, hogy a lojalitás, a harmónia, az egység, a bizalom és az elkötelezettség az együttműködő és bátorító környezet származéka.
 • A Szolgáló Vezetők tisztában vannak azzal, hogy kritikával, népszerűtlenséggel és veszélyekkel kell szembesülniük, valamint nyilvános és személyes szemrehányással és pletykával. Mindemellett is készek erősen állni, mert nincsenek egyedül. Krisztus velük van. Ő soha nem a pletykálkodókkal van!
 • A Szolgáló Vezetők meghallgatnak mindenkit, nem csak azokat, akik hatalmi pozícióban vannak, vagy befolyásosak!
 • A Szolgáló Vezetők és az Inkarnációs Vezetők meghallgatnak. Soha nem kérkednek vagy dicsekednek, kivéve Krisztusról!
 • A Szolgáló vezetők rendkívül fontosak! Az egész lelkipásztori testület és vezetőség szolgáló vezetőkből kell, hogy álljon, mivel ők fogják meghatározni a gyülekezet beállítottságát.
 • Az Inkarnációs vezetők arra törekszenek, hogy egészséges, logikus ítéletet gyakoroljanak, amelyek Krisztust dicsőítik. Megpróbálnak nem elébe menni Isten időzítésének és tervének, vagy hamis következtetéseket levonni.
 • A Szolgáló Vezetők tudják, hogy a csapat felhatalmazásának, kiképzésének és felügyelésének a hatékonysága fogja meghatározni a szolgálat és a gyülekezet hatékonyságát.
 • Az Inkarnációs Vezetők olyan látogatást tartanak fenn és támogatnak, amely motiválja, lelkesíti és inspirálja a gyülekezetet arra, hogy megvalósítsa a Krisztustól kapott küldetést. Együttműködést igénylő célkitűzésekre bátorítják őket, amelyek a Királyság terveit támogatják.
 • A Szolgáló vezetők számítanak (és kell is hogy számítsanak) arra, hogy a Sátán nem fog örülni nekik, és tudatában kell lenniük a sok különböző figyelemelterelésének és zavarkeltésének, különösen, amikor a sikerünk betör az ő területére. Sajnos maga a gyülekezet a Sátán felségterülete, túl gyakran!!
 • Az Inkarnációs és a Szolgáló Vezetők tudják, hogy Jézus forradalmárként járt a földön. Nem ehhez a világhoz alkalmazkodott, ahogy az Apostolok sem. A tanításait kedves bizalmassággal, ellenőrzött hatalommal és szenvedélyes igazsággal adta át. Nem hatottak rá az akkor élő gazdagok és hatalmasok – visszautasította őket, és soha nem adta fel a meggyőződéseit. Jézus soha nem próbált abban a színben feltűnni, amit azok gondoltak róla, miközben megrémisztette a hatalomban levőket.
 • A Szolgáló vezetők ellenállnak az aktuális hóbortoknak és vezetőségi trendeknek, amelyek nem biblikusak! Viszont az Úr karakterével egyező technikákat alkalmazzák, hogy hatékonyabbak legyenek! Ilyen példák lehetnek a pénz- és időbeosztás.
 • A Szolgáló Vezetők soha nem büszkék és nem veszik túl komolyan magukat! Soha nem fuvalkodnak fel a fontosságukra és nem törekednek a figyelemre és a csodálatra.

Ha vezető vagy, legyél jó vezető!

Legyél Inkarnációs és legyél szolga a vezetőségedben. A hozzáállásunkat és viselkedésünket nagyon figyelik és utánozzák. Mi vagyunk azok, akik vagy arra fogjuk bátorítani a többieket, hogy keressék és ismerjék meg Őt még jobban, vagy eltávolítjuk őket a gyülekezettől és a mi Urunktól. Növekednünk kell a hitünkben meggyőződéssel és állhatatossággal, hogy jó motivációink legyenek. A jó motiváció létfontosságú a jó vezetőséghez, különben csak hatalmi harcok, versengések és rossz működés lesz. A gyülekezeti problémák többsége (az én tapasztalataim alapján) főleg azért van, mert a vezetőség elfelejtette, ki is Krisztus a személyes életükben, és nem az ő szabályai szerint élnek. Nem akarnak jó követők lenni, ezért az lesz ebből, hogy a saját terveiket és aktuális trendeket használnak az emberek vezetésére. Krisztust kihagyják a számításból (1 Királyok 3:9; Lukács 22:25-28; Máté 25:21; Márk 9:33-37; János 5:19; Filippi 1:1; 1 Timóteus 3:1-5; 2 Timóteus 2:24; Zsidó 13:17)!

Az Inkarnációs és a Szolgáló Vezetők az Úr gyümölcsét és jellemét testesítik meg. Ennek Krisztusi irányultságúnak kell lennie, istenfélő, céltudatos irányultsággal. Az kell hozzá, hogy szolgává váljunk, mielőtt megpróbálunk másokat irányítani. A gyülekezet vezetősége Jézus mintájára kell, hogy épüljön, és nem az üzleti modellre! Nem a személyiség vagy az akarat erejére támaszkodik, és a tiszteletet a szeret és a törődés által vívja ki. Őbelőle kell, hogy származzon, ami a benne való növekedésünk által terjed, amit a hitünk által és az Ő igéje által valósítunk meg, és a helyes mentorolás mintájára építünk. Ez azt fogja jelenteni, hogy önzetlenül szolgálunk, annak érdekében, hogy hatással legyünk az emberekre, felkészítsük és felhatalmazzuk őket, hogy megvalósítsák Isten céljait és tervét. A bomlasztó vagy a rossz vezetőség rombolóbb hatással van a helyi gyülekezetre, mint egy légiónyi démon mivel megrontja az isteni alapelveket, és elferdült felfogást tükröz a Krisztus követésére szóló elhívásunkról. A saját érdekét keresi és nem az Ige igazságát.

Időbe fog tartani, míg ezeket az alapelveket megtanulja az ember, mivel felülírhatja a szemináriumon, konferenciákon, vagy drága tanácsadóktól tanultakat. Mindazáltal arra vagyunk elhívva, hogy ilyen úton-módon  – az Ő útján vezessük a gyülekezetet. Meg tudjuk tanulni, és alkalmazni tudjuk. Ha ezt tesszük, kiválóak és sikeresek leszünk az igazán fontos dolgokban, úgy szolgálva, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusban bízunk és neki engedelmeskedünk!

Eredeti cikk: Servant Leadership

© 1989, 2005 R. J. Krejcir Ph.D. Discipleship Tools


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük