EVANGÉLIZÁCIÓS SEGÉDANYAG:

1. Milyen a középszerű élet? Mit értetek alatta? – És miben vált mássá Bruce élete a film végére?

Bruce körülményei nem változtak meg: ugyanabban a lakásban él tovább, ugyanabba a nőbe szerelmes, ugyanazt a munkát vállalja önként és örömmel a film végén, amit az elején még utált – miért volt akkor középszerű az elején?

– Bruce ELÉGEDETLEN volt. A középszerűség az elégedetlenséget hordozza magában! A film végére a körülmények nem változtak meg – Bruce volt, aki megváltozott. Rájött arra, hogy a középszerűség abban rejlik, hogy az ember ki van szolgáltatva a körülményeinek, amelyekkel örökösen elégedetlen.

Megmondom, milyen a középszerű élet: nem tud örülni annak, amit csinálhat. Nem értékeli, mert észre sem veszi az élet örömeit. Körül van véve olyanokkal, akik szeretik őt, de ezt sem tudja sem értékelni, sem viszonozni. Bár egy csomó mindenért hálás lehetne – panaszkodik, kesereg és morcos. – A középszerűség nem a lakás nagyságától, a párom derék- vagy mellbőségétől, a fizetésem nagyságától vagy az autóm típusától függ – az embernek csak a szíve lehet középszerű! Ha középszerűnek érzitek az életetek, akkor a szívetekkel van baj. Erre kellett rájönnie Brucenak is.

Még egyszer mondom: Bruce életében csak egyvalami változott meg a film végére: a szíve. És teljesen más lett tőle az élete! Egy elégedetlen, panaszkodó, önző bunkóból végre boldog emberré vált.

MERT TALÁLKOZOTT ISTENNEL!

2. A film istenképe – Mit csinál Isten?

Bruce szerint semmit. Valljuk meg, a legtöbb embernek hasonló a vélekedése. Isten nem törődik velünk.

– Ezzel szemben a filmben Bruce Istennel munka közben találkozik először és munka közben búcsúzik el tőle.

MIÉRT TAKARÍT? – MIT CSINÁLNA ISTEN A TI FILMETEKBEN?

Isten munkálkodik. Szolgál. Egy takarító, egy villanyszerelő, egy szakmunkás munkáját végzi.

János 13 – a lábmosás története: Jézus ugyanezt mondja magáról és cselekszi meg! Nekünk ilyen Istenünk van, aki a piszkos munkát is örömmel elvégzi – de a munkáscsuha alatt ott a főnöki ruha is! Ahogyan a golgotai kereszt szennye alatt ott van az Isten dicsősége!

Isten szorgalmas méhecske…

3. Mit tennétek meg Isten hatalmával – anélkül, hogy a szabad akaratba beleavatkoznátok?

– megszüntetnétek az éhezést, a nyomorúságot, a drogot?

Bruce is ilyesmiért imádkozott először!

Isten azonban egyesével akarja rendbe hozni az életünket! Bruce második imádsága volt csak őszinte, az talált meghallgatásra. Mert Isten nem sablonokban vagy tömegben gondolkodik, hanem benned és bennem! A hit személyes döntés!

Az egész film arról szól, hogy az ember azt gondolja, Isten fütyül az ő porszemnyi életére és a személyes problémáira, nem törődik velünk, nem csinál semmit – és Brucnak is megkell tanulnia, hogy életeket nem lehet egy „mindent kijelöl és OK” mozdulattal rendbehozni, mert abból csak a „Te botrányod” jön el.

Nekünk olyan Istenünk van, aki egyesével olvassa el az e-mailjeinket – aki meghallgatja az imádságainkat – és egyesével meg is válaszolja, és csak azt adja meg, amire valóban szükségünk van!

A Biblia mondja: „bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.”

És még valami kiderül Isten hatalmáról ebből a filmből. Nem olyan dolgokban mutatkozik meg, amiket sokszor várunk: nem a paradicsomleves kettéválasztásában, nem a lottónyereményekben – hanem abban, ha egy iskolás nem kezd el drogozni, ha egy édesanya munka után még játszik a gyermekével esténként – ezek az igazi csodák. Mert ezeknek a csodáknak a forrása nem valamiféle természetfeletti csodatévő hatalom, hanem a szeretet. De hisz Jézus is erről beszélt egész életében, amikor közöttünk volt, erről szól a szeretethimnusz is: A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat… – tudjátok, ezek az igazi csodák!

[MODERN SZERETETHIMNUSZ – ILLUSZTRÁCIÓ]

Hadd ismételjem meg az előbbi kérdést: mit csinálnál, ha te lennél Isten?

Nos, Bruce csak magával törődött istenként is.

Ilyen az ember – ugyanis alapból azt gondolja magáról, hogy ő az isten! És mire megy vele? Nézzétek meg, milyen ez a világ, és milyen benne az életetek? Hiszen minden ember egy kis istennek képzeli magát születésétől fogva, aki felett senkinek nem lehet uralma, akinek kezében a világ é azt tehet, amiit csak akar! — (Tudjátok, sokszor jut eszembe, amikor egy fölényes mosoly keretében legyintenek emberek: Isten, ugyan, kinek kell – ennyire jól érzik magukat ezen a földön, a saját bőrükben, ennyire jók a kapcsolataik, a házasságuk?)

4. Mi a megtérés lényege?

Bruce: „Hogy tudod elérni, hogy az emberek szeressenek téged, anélkül, hogy beleavatkozz a szabad akaratukba?”

Ebben a mondatban két nagy bibliai igazság van elrejtve:

1. az embernek szabadsága van

2. Istennel nem a törvényszerűség vagy a kényszer köt össze, hanem a szeretet

Erről szól Bruce életének két végpontja:

– a film elején: „Legyen meg az én akaratom”

– a film végén: „Nem akarok többé Isten lenni! Legyen meg a Te akaratod!”

Életünknek három nagy lépcsője vagy állapota van:

1. adott függőség

2. lázadás

3. önkéntes függőség

Így van ez a szerelemben, a szülőkkel való kapcsolatban – és így volt/van ez Istennel kapcsolatban is.

A megtérés lényege, hogy a bűne miatt Istentől függetlenné vált ember önként függőségbe hozza magát Istennel. Szabadon lemond a szabadságáról, és megengedi, hogy Isten döntse el, mi a jó és mi a rossz. A bűnbeesés lényege épp ennek a „szabadságnak” az elvesztése volt: a jó és rossz megítélésének fája!

Ez a megtérés egyik fele.

A másik fele pedig Bruce imádságában fejeződik ki: amikor már nem akarja megtartani Grace-t, már nem önmaga körül forog, hanem imádkozik – valaki másért. Már nem a saját boldogságát keresi – illetve a saját boldogságát abban találja meg, hogy az legyen boldog, akit ő szeret. Ez az önmagától való elfordulás a megtérés másik lényeges velejárója – a megtérés gyümölcse.

5. Bruce közbenjárója

Volt valaki, aki összekötötte Brucet Istennel. Aki esténként sírva imádkozott érte, és akin keresztül Bruce kibékült azzal az Istennel, akit vagy utált, vagy csak teljesen feleslegesnek tartott a film elején.

Grace. A lány neve már csak a film apró kedvessége: ugyanis azt jelenti: KEGYELEM.

A Biblia arról beszél, hogy az embernek legalább ugyanannyira elege van Istenből, mint Brucenak. Lázad ellene, mert önző, bűnös, és csak saját magával törődik. Hiába próbálja rendbehozni az életét, magától nem megy. Mindannyiunknak van egy olyan sokméteres fiókja, amelybe fel van jegyezve valamennyi cselekedetünk, szavunk és gondolatunk – és Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait és az ítélet napján mindannyiunkat számon kér. És lesz mit számon kérni, mert „nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyóméreg az ajkukon; szájuk átokkal és keserűséggel van tele. Lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik: Isten félelmével nem törődnek.” (Róm 3:10-18) –Hát ilyenek vagyunk…

És most hadd mondjam: én arra jöttem rá, hogy az ítéletben nem is annyira az a fájdalmas, amikor megtudjuk, hogy valamit elrontottunk, hanem az, amikor rájövünk: lehetett volna egészen másképp is.

Lehetett volna élni egy életet úgy, hogy kevesebb lett volna benne a szeretetlenség, az önzés, a keserűség – és több a boldogság, a megelégedettség és a szeretet. Tehettünk volna jót!

– Mikor volt boldogabb Bruce: amikor ki akarta túrni a kollégáját az állásából, amikor olyan járgánya volt, hogy a gyerekek majd leestek a bringájukról – vagy amikor kezet nyújtott Evannek, és kiszállt a hintójából, és segített autót tolni? Amikor azt akarta, hogy vele tegyék a jót – vagy amikor ő tette a jót másokkal???

Nos, lehetne másképpen élni az életet!

Egy másik filmben, a jövő kezdetében mondja el a főszereplő kisfiú a film végén: „lehetne másképp, csak a legtöbb ember annyira megszokta a rosszat, hogy már nem akar megváltozni.”

De van valaki, aki azért jött, hogy megváltoztasson bennünket: Jézus Krisztus! Ő a „grace” – a testté lett kegyelme Istennek. Aki közbenjár értünk, és aki kibékít bennünket az Atyával.

Ehhez azonban meg kellett halnia a golgotai kereszten. Halál nélkül nincs új élet – mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban (Róm6:23)

És Isten abban mutatta meg a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Akkor békéltetett meg minket az Isten önmagával Fia halála által, amikor még ellenségei voltunk. – EZ A KEGYELEM!

Ennek a következménye pedig, hogy nekünk is meg kell halnunk – meghalni a bűnnek, az önzésnek, a panaszkodásnak, a középszerűségnek, a parázna vágyaknak, a hazudozásoknak, a be nem tartott ígéreteknek… Bruce is meghalt a film végén, hogy új életre támadjon fel!

Tudjátok, mit jelent ez a halál? Pál apostol tudta:

Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszíttetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. – Nem volt elég már a bűn szolgaságából? Hogy nem tudsz szabadulni a rossz szokásaidtól, amit mások előtt is szégyellned kell? Hogy nem tudod rendbehozni a kapcsolataidat, mert nem tudod rendehozni a szívedet, amit ezekbe a kapcsolatokba bele tudsz adni?

Isten ígérete: Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, aki pedig él, az az Istennek él. Ezek a Biblia szavai, nem az enyémek, erő van bennük! Gyere meghalni a bűnnek és élni az Istennek….!


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük