A konfliktusok megértése, megoldása és megelőzése

Bibliai megoldások kidolgozása a konfliktusokra

A konfliktus valóság, még a gyülekezetben is!

Ez a sorozat bevezető cikke

Máté 5:9; Lukács 6:27-36; Galata 5:19-26; Filippi 2:3-6; Kolossé 1:17-20; 3:12-17

Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Ne nézze kiki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, 6. A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Filippi 2:3-6

Egy, a gyülekezetembe járó valóságsorozatos tévéproducer mondta, hogy a konfliktustól jó a tévé. Azt is mondta, hogy a konfliktus nem teszi jóvá az életet, csak benne van. Talán az élet legkevésbé kedvelt része. Mindannyian részesei vagyunk és leszünk, ha vannak körülöttünk emberek – mert ahol emberek együtt vannak, ott konfliktusok is vannak. Lesznek vitáink az emberekkel, a gondolataikkal, az akaratukkal, amelyek konfliktusba keverednek a mi gondolatainkkal és akaratunkkal. Olyan ez, mintha egy olyan úton mennél az autóddal, amiről azt hiszed, hogy csak a tiéd, és csak te hajtasz rajta, és azt csinálhatsz, amit csak akarsz, amikor hirtelen, bumm, belemész egy másik autóba! Hogy került ide ez az autó? Miért van az én utamon; és hogyan oldjam meg ezt a helyzetet, hogy továbbhaladhassak? Folyamatosan nekiütközzek, hogy arrébb menjen, vagy készítsek egy olyan utat, amin mind a ketten közlekedhetünk, anélkül, hogy újra összeütköznénk? Ezeknek a biblikus kezelése lesz a biztosíték arra, hogy hosszútávú kapcsolataink, vidámabb munkahelyünk, kedvesebb és kellemesebb gyülekezetünk legyen, és az élet legbonyolultabb problémái közül is megoldhassunk néhányat.

Tudatosítanunk kell, hogy konfliktusaink mindig lesznek

Különböző nézeteltérésekkel, félreértésekkel, illetve egymást keresztező erkölcsi és értékbeli különbözőségekkel fogunk találkozni a kapcsolatainkban. Hajlamosak vagyunk úgy látni az életünket, mint a saját autónkat a saját, egyszemélyes autópályánkon, és ha feltűnik egy másik autó, csak csodálkozunk, hogy került az ide! És ekkor jön elő a konfliktus. Azon tűnődsz, miért megy a rossz irányba a másik autó. A másik kocsi sofőrje ugyanezen csodálkozik veled kapcsolatban! Az autó a gondolatainkat, feltételezéseinket és élettapasztalatainkat jelképezi, az út pedig a terveidet, céljaidat és módszereidet. Rá fogunk jönni, hogy egyre több autó van azon az úton, amiről eddig azt gondoltunk, hogy a sajátunk. Nézeteltéréseink lesznek az értékeink, politikai felfogásunk, törekvéseink terén, és az alapelveink nem fognak minden esetben megegyezni a többiekével. Ebből adódóan a mai világban több konfliktusra van lehetőség, mint korábban bármikor. Nagyobb sürgősséggel kell a kapcsolatainkat odafigyeléssel és igazsággal kezelni, hogy megoldjuk ezeket az összeütközéseket. Ha nem tesszük, balesetet szenvedünk, és a kapcsolataink nem fognak felépülni addig, amíg nem lesz olyan célkitűzésünk vagy tervünk, amely mentén biztonságosan tudjuk vezetni az autónkat, és az utunkon olyan útmutatások és táblák lesznek, amelyeket közösen tudunk használni más autókkal.

Egy gyülekezet szépen végzi a dolgát, és egyszer csak bumm: jön egy csattanás, és ott marad az egész közösség totálkárosan! Az emberek már fegyverkeznek is a háborúra, kiválasztják melyik oldalon fognak harcolni, és átadják magukat a büszkeségüknek. Az emberi indulatok és az önrendelkezés „emberi joga” veszi át az irányítást a szituációban, mindenki a saját érdekét keresi az egészséges érvelés helyett és az Úr igazsága illetve akarata helyett. Úgyhogy a meggyőző viták, az igazság elferdítésével emberi irányítású eredményeket szülnek, amelyek általában a gyülekezet kárára vannak. És már nincs is béke; kitört a háború. Egyetlen pletykás emberrel is elkezdődhet, és felfokozódik, ha az érzelmek felülemelkednek, és a logikus gondolkodás pedig háttérbe szorul. Rá merünk-e lépni ezekre a vizekre, hogy lecsendesítsük? Valószínűleg, a megfelelő lelkülettel, és Isten Igéjének útmutatásával, biztosíthatjuk a „mindenki nyert” végeredményt, ami a lehető legjobb minden résztvevő számára. És majd csak ezután, amikor már a misszióra koncentrálunk, a keresztény élet céljára, és arra, hogy Krisztussal „teli” gyülekezet legyünk, akkor egy darabig élhetjük kicsit a konfliktusmentes gyülekezetet is.

Vannak olyan erkölcsi és értékbeli nézetkülönbségből fakadó konfliktusok, amilyenekről nem is hallhattunk volna régebben. A gyülekezet vezetőségének fel kell készülnie, hogy olyan emberekkel foglalkozzon, akiknek nincsenek értékeik, nincsen céljuk, és nincsenek erkölcsi abszolútumaik, amelyek meghatároznák az életüket. Még a gyülekezeti környezetben nevelkedett keresztények között is vannak olyanok, akik főiskoláról vagy más élettapasztalataikkal visszatérve, olyan nézeteket hoznak magukkal, amelyek nem a neveltetésük során kaptak, és ha hatalmi pozícióba kerülnek, konfliktust okoznak. Még akár a Biblia Istenének a létezését is megtagadhatják, és egy misztikus erővel vagy gondolattal helyettesíthetik, mégis ragaszkodva a gyülekezetükhöz – hit nélkül.

A konfliktus normális

A konfliktus az élet normális alkotóeleme, akkor is, ha voltaképpen a bűnös természetünk beteg kinövése, amely fölött uralkodnunk kell. Isten arra figyelmeztette Káint, hogy a bűn „az ajtó előtt leselkedik”, amelyet uralnia kellett, különben átveszi az irányítást fölötte, és romboló hatással lesz az életére. Káin nem hallgatott Istenre, csak a saját haragjára és hajlamára, és az első adódó személyes konfliktus eredménye a teremtéstörténetben rögtön gyilkosság lett.

A konfliktus olyan dolog, amit mindannyian tudunk okozni. Ugyanakkor olyan dolog is, amelynek az uralására vagyunk elhívva, sőt a befejezésében való részvételre. Mint ahogy bármilyen más bűnnél is, megvan a természetes vágyunk arra, hogy vétkezzünk, viszont megvan a természetes képességünk arra is, hogy ne tegyük. Még a nem keresztény embereknek is van képességük arra, hogy egy adott helyzetben ne vétkezzenek, bár tudomásom szerint egyetlen ember sem volt a világtörténelemben, aki abszolút módon bűntelen lett volna Krisztus kivételével. Kálvin azt tanította, hogy a nem keresztény embereknek is megvannak a civilizált képességeik arra, hogy megtartsák Isten egyetemes törvényeit, és ezért tudnak jót cselekedni anélkül, hogy üdvözülnének – a kettő ugyanis nem ugyanaz! Így hát nekünk, keresztényeknek, oda kell figyelnünk a saját felelősségünkre, hogy mire hívott el minket Isten. Amire biztos, hogy nem szól Isten elhívása, az a konfliktus és a harcok gerjesztése!

Ugyanakkor a konfliktus nem mindig gonosz vagy rossz dolog. Ne feledjük: Isten minden dolgot úgy enged meg, hogy a javunkra is tudja fordítani azokat, az Ő dicsőségére és a mi „nevelésünkre”. Néha egy gyülekezetszakadás után kétfelé, vagy többfelé mennek, és ez a gyülekezetplántálás egyik módja lehet (még ha nem is a legszerencsésebb). Emiatt van olyan sokféle „felekezet”. Néha a konfliktus összehozza az embereket egy ügy érdekében, hogy kialakítsanak egy közös álláspontot, mint például amikor részt vettem az „Operation Rescue” munkájában. A konfliktus lehetőségeket nyithat, és megnyithatja egymás felé a közösségeket, hogy összehozza őket, de nem az a dolgunk, hogy emiatt konfliktusokat okozzunk. A jól kezelt konfliktus egészséges is lehet, és lelki növekedésre adhat inspirációt a gyülekezetnek és az egyéneknek. Ha valaki vétkezik, megfegyelmezik, és ezután megtérést tanúsít, akkor ez növekedést fog okozni benne, és hatékonyabb lesz a Krisztusért végzett szolgálatában, mintha nem kapott volna fegyelmezést, és folyamatosan vétkezne tovább.

A konfliktus felelősség

Az első felelősségünk, hogy megállapítsuk, milyen betegségeket okozunk egymásnak a bűnös természetünkkel – a pletykával, rágalmazással, haraggal, pártoskodással –, valamint az okaikat és a gyógymódokat. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a szeretet rengeteg vétket elfedez. A szeretet az első gyümölcs, amiből az összes többi származik (Galata 5), és hogy a megszentelődés jelenti a növekedésünket Krisztusban. Az üdvösségünk annak a szeretetnek az eredménye, ami miatt Krisztus megfizette azt számunkra a megváltással. Úgyhogy ha keserűségben élő ember vagy, fedezd fel a szeretetet, a keserűséget pedig elnémítja és eltörli Krisztus megbocsátásának a keresése. Ennek az lesz a gyümölcse, hogy odamegyünk olyanokhoz, akiknek bántást okoztunk, hogy tőlük kérjünk bocsánatot, és így lezárul a konfliktus. Ha tele vagyunk büszkeséggel (ami a szeretet ellentéte), képtelenek vagyunk hatékonyan kezelni a konfliktust, és csak tovább növeljük a büszkeségünk miatt. Mindennel kapcsolatban, amit csak teszünk, Krisztus szeretetére kell koncentrálnunk, és az legyen mindennek a meghatározója.

A konfliktust imádsággal lehet megoldani, és azzal, hogy az Ő Igéjében maradunk. A kulcs a bibliai terv követésére való hajlandóság, az imádságos életforma, és a Lélek gyümölcsében való forgolódás. Ezáltal megvalósul a „mindenki nyert” szituáció, vagy legalábbis megállítható az ellenségeskedés fokozódása.

  • Ismerd el az Urat, szánd oda magad Neki, és tiszteld Őt. Ezt az istenfélő jellemmel tesszük, és azzal, hogy Krisztust bevonjuk a problémába! (1 Korinthus 10:31)
  • Vizsgáld meg magad, hogy biztosan tudhasd, te nem vettél részt a megbántásban. Ha mégis, legyél nyitott és őszinte, keresd a megbocsátást és a megbékélést! (Máté 7:5)
  • Kérdezd meg imádságban: Uram, hogyan mutathatlak meg Téged és a Te irányelveidet ebben a helyzetben? (Máté 5:24)
  • Szánd el magad a kapcsolatok helyreállítására, kegyelemmel, megbocsátással és szeretettel! (Galata 6:1)

Olvasd végig a cikkeket, és keresd ki a Bibliában a sorozatban megjelölt az igehelyeket, és meglesz a terved!

Alapvető igehelyek arra, hogy hogyan értsük meg, oldjuk meg és előzzük meg a konfliktusokat:

1 Mózes 4; Zsoltárok 37:4; Példabeszédek 3:4-6; 18:13; Máté 5:9; 7:5; 15:18-20; 18:15-20; Lukács 6:27-36; 19:1-9; Róma 8:28-29; 1 Korinthus 6:1-8; 10:31 – 11:1; 13; Galata 5; Efézus 4:22-32; 5:1; Filippi 2:3-6; 4:2-9; Kolossé 1:17-20; 3:12-17; Jakab 4:1-3; János 14:15

1.       Miért vannak konfliktusaink: Józsué 22:10-34; Márk 12:30-31; Róma 8; 1 Korinthus 7; 1 Péter 1:13-16; Jakab 4:1-4

2.       Konfliktus típusok: Példabeszédek 16:18; Márk 3:25; Galata 6:1-5

3.       Megfelelő hozzáállás és motiváció: Róma 12:17-21

4.       Lelki felkészültség: Róma 12:17-21

5.       Bibliai megoldás kidolgozása: Példabeszédek 3:4; Máté 7:3-4; 15:18-19; Jakab 5:16

6.       Kiemelkedően fontos alapvető dolgok: Zsoltár 103:12; Példabeszédek 11:29; 15:12;32; 19:11; Ésaiás 43:25; Máté 15:19; 18:15; Lukács 15:11-24; 17:3; 1 Korinthus 6:1-8; 13:5; 2 Korinthus 12:9-10; Galata 2:20-21; 6:1,9; Filippi 2:4-5; Kolossé 3:12-14; Jakab 1:19:25

7.       A konfliktus kommunikáció ábécéje: Példabeszédek 19:11; Efézus 4:29; Máté 18:15-17

8.       Krisztusé vagy, Aki szeret téged: 2 Korinthus 12:9-10

9.       A konfliktus lehetőség: 1 Korinthus 6:1-8

10.   Meghallgatás: Példabeszédek 28:13; Jakab 1:19-25; 1 János 1:8-9

11.   A megbocsátás megértése: Zsoltár 103:12; Ésaiás 43:25; 1 Korinthus 13:5; Kolossé 3:12-14

12.   Kommunikáció: Lukács 15:11-24

13.   Szánd el magad a pozitív megoldás vagy a megértés mellett: Jakab 4:1-12; Máté 15:18-19

14.   A konfliktus lebontása: Máté 7:12; 22:39; Róma 12:18; 1 Korinthus 13:15; Filippi 2:3-4; 2 Timótheus 2:24-26; 1 Péter 1:13-14

15.   Házassági problémák: Máté 7:3-5; 2 Korinthus 3:18

16.   Egyetértés vagy egyet nem értés: Róma 12:17-18

17.   Nehéz emberekkel való foglalkozás: 1 Sámuel 24:1-22; Zsoltárok 10; 37; Ésaiás 59:1-2; Máté 5:48; Lukács 6:27-31; Róma 3:23; 6:23; 12:14-21; Efézus 4:29; Kolossé 3:1-4; Zsidó 12:6; 1 Péter 2:12-19; 3:15b-16

18.   A sátán a konfliktusokból él: Róma 8:12-14; Jakab 4:7-8

19.   Konfliktus megelőzés: Jeremiás 2:13; János 4:10

Richard Joseph Krejcir az Into Thy Word Ministries alapítója és igazgatója, ami egy missziós és tanítványképző szolgálat. Több könyv szerzője, többek között az Into Thy Word, az A Field Guide to Healthy Relationships, és a Net-Work. Emellett lelkipásztorként, tanítóként és igehirdetőként is szolgál. A Fuller Teológiai Szemináriumon végzett (M.Div fokozattal) a kaliforniai Pasadenában, valamint filozófiai doktorátusa van (Ph.D), amit Londonban szerzett. Több, mint 20 éves lelkipásztori tapasztalat áll mögötte, nagyrészt ifjúsági lelkipásztorként, és gyülekezetnövekedési tanácsadóként is tevékenykedett.

© 1989, 1998, 2007 R. J. Krejcir Ph.D., Into Thy Word Ministries www.intothyword.org

Eredeti cikk: Cultivating Biblical Solutions with Conflict


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük