A gyülekezeti épületek változó arca

A gyülekezeti dizájn fejlődése … és amit a szolgálatunk számára jelent ez ma

Amikor a Your Church magazin megkeresett azzal, hogy írjak egy cikket a gyülekezeti épületek kialakításának a változásáról, nagyon megörültem ennek a lehetőségnek, hogy belevethetem magamat abba, hogy ezzel a fontos kérdéssel foglalkozzak.

De a kutatásom közben – ahogy a projektjeimet átnéztem, lelkipásztorokkal és más építőmesterekkel beszélgettem – néha úgy tűnt, hogy sokkal inkább egy szakdolgozat készül a kezeim alatt, mint sem egy informatív cikk! Ez a témakör könnyen felpöröghet és ezernyi irányba szétrepülhet, melyek közül mindegyik ugyanannyira érdekes és jelentős, ha ezekből az elemekből alkotott teljes képet nézzük, amik a gyülekezet-dizájn trendjeit befolyásolják manapság.

Amikor megkeresetem lelkipásztorokat a dizájn trendekkel és a véleményükkel kapcsolatos kérdésekkel, olyan szerteágazó válaszokat kaptam tőlük, hogy azon vettem észre magam, hogy ezek már inkább teológiai párbeszédek, amelyek jobban illenének egy bibliai főiskolára! A válaszaik a csalódott hangoktól („látva a hagyományos felépítésűek elhagyását olyanok kedvéért, amelyek ’úgy csomagolják’ Istent, hogy megfeleljen a társadalom igényeinek”) a modernebb módszerek támogatásáig („ezek ’kevésbé ijesztő’ módon épülnek fel, ami a gyülekezetbe vonzza az embereket, hogy meghallgassák Isten Igéjét”) terjedt.

Tehát az a kérdés, hogy lenne mi a leginkább konstruktív, leginkább építő jellegű megközelítése a gyülekezet-dizájn változó arculatának? Nézzük meg néhány általános szempontot!

Változó külső

Ahogy a külső megjelenésről kezdünk beszélni, mindannyian tudjuk, hogy az utóbbi években volt egy folyamatos irányváltás a hagyományos stílushoz képest. Ötven évvel ezelőtt egyértelmű volt mindenütt a kiemelkedő, díszes torony. Bár sok ilyen szép építmény biztosítja a szolgálat biztos támaszát sok közösségben, az új kinézetű épületek egyre jobban elterjednek. Ha manapság végigmegy az ember autóval valamelyik környéken, több raktár-jellegű gyülekezeti épületet láthatunk nagy, festett üvegablakos falakkal, ami a kiemelkedő jellemzőjük. Egy külvárosi városrészben tett séta során pedig vagy fél tucat olyan gyülekezetet láthatunk az üzletsoron, ami a helyi kozmetikus és a McDonald’s közé van ékelődve.

Ahelyett, hogy túlzott figyelmet fordítanánk a népszerű vitás kérdésre, miszerint „hagyományosnak” kell-e kinéznie a gyülekezeteknek, inkább nézzünk meg más tényezőket, amelyek folyamatosan hatással vannak a gyülekezetek kialakítására. A három legfontosabb tényező, ami befolyásolja a gyülekezeti arculat változásait: a költségek, a költségek és a költségek – a területé, az építésé és a technológiáé.

A telek vásárlás költsége az egyik legnagyobb kihívás egy mai gyülekezet előtt. Különösen a nagyvárosokban, azok a gyülekezetek, amelyek növekedni szeretnének, vagy már ki is nőtték jelenlegi épületüket, gyakran kényszerülnek arra, hogy túlságosan nagy összeget fizessenek az elérhető telek megvásárlásáért (ha egyáltalán van a közelben), amikor nagyobb területre költöznek, vagy amikor a dizájnról, alkotott elképzelésüket megváltoztatják, hogy az épület beleilleszkedjen a rendelkezésre álló területbe. Ahogy egyre nőnek az ingatlanok és az építkezések költségei, a gyülekezeteknek gyakran muszáj új lehetőségeket keresniük arra, hogy hatalmas összegek kiadása nélkül növekedhessenek.

A kérdés a következő: a „régi” feltétlenül rossz mindig, az „új” pedig mindig rossz? Nem feltétlenül. Azt a parancsot kaptuk, hogy az Istentől kapott források bölcs sáfárai legyünk, és ha az újabb építkezési módszereket, anyagokat és technológiát lehet felhasználni a további szolgálathoz, akkor bölcs dolog legalább figyelembe venni ezeket a lehetőségeket.

Őszintén szólva, a hagyományos avagy díszes vonások, amelyek természetesen hozzájárulnak az épület szépségéhez, gyakran azért kerülnek ki a költségvetésből, mert költségesek. Ma, a legjobb minőségű építőanyagok és a szakképzett építkezési dolgozók többe kerülnek mint valaha. Persze a modernebb ízlés felé való eltolódás is hozzájárul ehhez a nagy váltáshoz. Noha érdemes megfigyelni, hogy az utóbbi időkben visszalépés tapasztalható a hagyományosabb építészeti elemek alkalmazása felé, amennyiben a költségvetés megengedi.

Egyre több multifunkciós épület

Egy másik jellemző trend a multifunkciós gyülekezeti épületek megjelenése, olyan épületeké, amelyek gyakorlatilag bármilyen szolgálathoz alkalmasak. Van egy nagy terem, ami az istentiszteletekre használható, a gyerekszolgálatos rész az ifjúsági estékre és vezetői központnak a hétköznapokon. Az ilyen épületek mellett szóló döntések gyakran gazdasági megfontolásból születnek, mint csupán működtetési elvek alapján. Például ha szükség van egy istentiszteleti helyre és egy tornateremre, de az anyagi helyzet azt diktálja, hogy most csak egyet lehet kialakítani, akkor egyetlen épületet fel lehet építeni úgy, hogy mindkettőre használható legyen – egy kis tervezési és berendezési kiegészítéssel.

Noha az istentiszteleti hely tornateremnek való használata nem mindig jó ötlet. Rob Watkins, a kaliforniai Yucca Valley-ben található Calvary Baptist Church lelkipásztora ezt mondja: „A mi gyülekezetünk nem örülne a tornatermi istentiszteletnek. Amíg épül az új helyünk, addig a családi élet központunk van kialakítva úgy, hogy ott tarthassuk az istentiszteleteket ideiglenesen. Ha pedig elkészül a gyülekezeti épületünk, akkor megfordul a dolog, és egyszerű módosításokkal családi élet központnak lehet használni majd.”

Csak az idő fogja tudni bizonyítani, hogy a többfunkciós gyülekezeti ház tényleg csak egy trendet jelent-e. Az utóbbi időkben az építőipar azt tapasztalhatta, hogy nem annyira akarnak általános épületeket a gyülekezetek, hanem inkább a hagyományosabb templomok felé hajlanak. Ennek ellenére az egyház jövőjét szemlélve, mindig is szükség lesz gazdaságos és többfunkciós helyiségekre.

A technológia hatása

Akár hagyományos templomról, modern megagyülekezetről, vagy átalakított városi üzletről legyen szó, a gyülekezetek ma már a legújabb technológiát vehetik igénybe az istentiszteletükhöz. A külsőnél még fontosabb, hogy a gyülekezet kialakításának a változó arculata egyre inkább a belső kialakításban gyökerezik, a technológiai lehetőségek folytonos fejlődésének köszönhetően.

Néhány éve az építkezési bizottságok gyakran foglalkoztak a multimédiás technológia használatával – amíg el nem kezdtek beszélni a költségekről. Sokaknak viszont nem tetszett az, hogy bármi is elvonja a figyelmet az üzenetről, és csupán az a tény, hogy a technológia sokba kerül, könnyen kizárta az ötletet a projekt büdzséjéből.

Ahogy viszont az informatika fejlődött, az árak pedig fokozatosan lejjebb mentek, egyre több gyülekezet élvezi a technológia áldását – és azt, hogy elősegíti az üzenet átadását.

Brian Dunlop lelkipásztor (Lighthouse Baptist Church, La Verne, Kalifornia) egyetért ezzel: „A több szintű tervek az istentiszteleti teremre és az oktatási épületekre vonatkozóan úgy lettek kialakítva, hogy magukban foglalják a technológia fejlődését is. Szeretnénk megtartani a hagyományosabb környezetünket, de haladni is akarunk a korral, és használni akarjuk a ma elérhető technológiákat is, mint hasznos kommunikációs eszközöket.”

Évről évre egyre több gyülekezet dönt úgy, hogy a nyomtatott vázlatok és dalszövegek helyett írásvetítőt, projektort és PowerPointos bemutatót használnak, amik úgy vannak kialakítva, hogy támogassák az istentisztelet minden egyes részét.

A technológia fejlődése egyre jobban lehetővé tette, hogy a gyülekezetek modern dicséret szolgálata és színdarabjai egy szintre kerülhessenek az előadó-művészeti központokéval. Egy időben a dráma és a modern zene különböző szinteken kerül bele az istentisztelet menetébe – általában azzal a kényelmetlenséggel, hogy tologatni kellett kóruslépcsőt, a székeket és a pulpitusokat, hogy legyen elég hely. Most viszont a számítógépes fény- és hangtechnikával és a multimédiás kivetítőkkel, a zenének és az előadásoknak saját arra szánt helyük és eszközeik vannak.

A nagyobb emelvény, amit különböző beállítások szerint lehet átalakítani, kezdenek bevett szokássá lenni. A legkorszerűbb technikával készült produkciós termek egészítik ki a gyülekezet hangtechnikai fülkéjét. És ez még csak ízelítő abból, hogy mi mindent tudnak nyújtani ezek az istentiszteletek számára.

Az építész szerepe

Az építésznek a gyülekezeti dizájn kialakításában játszott szerepét régóta vitatják szakmai körökben. A nagy kérdés az, hogy ki legyen a legnagyobb befolyással a végső forma kialakítására – a lelkipásztor és a szolgálatot végzők, vagy pedig az építész, akinek ez a szakmája, hogy épületeket tervezzen? Az építészek számára ezt ezzel a kérdéssel lehet legkönnyebben összefoglalni: A forma követi a funkciót, vagy a funkció követi a formát? A gyülekezeti épületek formája és szerkezete diktálja, hogyan folyjon a szolgálat, vagy maga a szolgálat legyen az irányadó, hogy milyen formát vegyen fel az épület?

Nekem erős meggyőződésem, hogy a szolgálatnak kell az irányadónak lennie. Bár az építész adja a gyülekezeti épület fizikai formáját, a gyülekezetnek kell meghatároznia, milyen fizikai formát vegyen fel az épület szerkezete. Buddy Siebenlist a texasi Tyler-ből, (a Siebenlist Architects részéről) egyetért ezzel: „Az a szerepünk, hogy megismerjük a gyülekezet szolgálatát, és olyan létesítményt építsünk nekik, ami visszatükrözi a szolgálatot, és elegendő helyet biztosít annak kivitelezésére.”

Az is az építész feladatába tartozik, hogy érzékenyen kezelje legyen a gyülekezet természetes vonakodását a változtatásokkal kapcsolatban. Némelyek nehezen viselik a változtatást, és ugyanez igaz sok gyülekezetre is. Pedig a változás az élet természetes része. A gyülekezeteknél pedig bármilyen változásnak a középpontja – az olyan  megfoghatatlan dolgoktól kezdve, mint a küldetés megfogalmazása, a kézzel fogható dolgokig, mint amilyen a gyülekezeti épület kialakítása – a szolgálat kell hogy legyen, Isten munkája. Amikor ezt helyezik előtérbe az építkezési döntések során, akkor Isten valahogy mindig egyértelművé teszi az utat.

A gyülekezeti épületek arculata és belső berendezése valószínűleg mindig változni fog az idő során, de bármilyen is a végső forma, örvendezhetünk abban, hogy tudjuk, a dolog lényege mindig ugyanaz marad: minden gyülekezeti és szolgálati épületnek az a különleges lehetősége van, hogy megossza másokkal Isten Igéjét és az ő végtelen kegyelmét és szeretetét.

Greg Lefler a Lefler and Associates (Thousands Oaks, Kalifornia) vezető építésze és alapítója. Több mint 15 év tapasztalattal rendelkezik gyülekezeti épületek kialakításában és megtervezésében.

Copyright © a szerző vagy a Christianity Today, Inc./Your Church Magazine részéről.

2002 November/December, 48. évf., 6. szám, 45. oldal

Eredeti cikk: The Changing Face of Churches


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük