A 12 legfontosabb dolog, amit szeretnék átadni minden rám bízott fiatalnak

1995 őszén egy különleges, családoknak szóló konferencián vettem részt a gyülekezetünkben. Az előadó Jerry Jenkins volt, keresztény író, aki már több könyvet is publikált. Az előadás elején az egyik könyvéről beszélt, aminek ez volt a címe: „Tizenkét dolog, amire szeretném, ha a gyerekeim örökké emlékeznének.”

A könyv címe sokáig visszhangzott a fejemben. Azt kérdeztem magamtól: „Mik azok a dolgok, amiket mindenképpen szeretnék megtanítani a fiataljaimnak a gyülekezetben?”

Miközben hallgattam Jerry előadását, egy sor aktuális dolog jutott az eszembe. 17 éve vagyok főállású ifjúsági munkás, és ennyi idő alatt mindenről tanítottam már, amiről csak lehetett, mégsem volt semmilyen konkrét elképzelésem a legfontosabb dolgokról. Az igeszakaszokat és a tanításaim témáit mindig a kiadott Ifjúsági Program vagy a Vasárnapi Iskolai tantanterv határozta meg, amit éppen használtam.

De biztos, hogy mindenre sor került, amire igazán szükség van? Melyek azok a területek, amiknek talán indokolatlanul túl sok figyelmet szenteltem, és melyek azok, amiknek pedig nem eleget? Ezek a kérdések felkavartak. Emlékeztem az idézetre: „Ha a semmire célzol, biztosan el is fogod találni!” Azzal szembesülnöm kellett, hogy bizony én az elmúlt években nem céloztam meg semmit. Elkezdtem imádkozni, Bibliát olvasni, beszélgetni más ifjúsági munkásokkal, kerestem könyveket és cikkeket ebben a témában.

Néhány évvel korábban Isten nagyon megérintett, amikor az Efézus 4:11-13-at tanulmányoztam:

„És ő „adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra.”

Ekkor vált világossá számomra, hogy ez az igeszakasz éppen az én szerepemet vázolja fel, mint pásztor és tanító: fel kell készítenem az ifjúságot a helyi gyülekezeten belüli és az azon keresztül való szolgálatra. A gyülekezetünk missziós célkitűzése is összhangban áll ezzel: „A Bethesda Baptista Gyülekezet azért létezik, hogy Krisztust dicsőítse az imádáson és az Igén keresztül, hogy bemutassuk Krisztust a embertársainknak és a nemzetünknek, és hogy a hívőket továbbmozdítsuk az érettségre és a szolgálatra.”

Rájöttem, hogy ahhoz, hogy felkészítsem az ifjúságot a szolgálatra a gyülekezetünkben, szükséges, hogy végre megfogalmazzak egy hosszú távú és átfogó tanítási tervet. Ezt azután hozzá kellett igazítani az ifjúsági órákhoz, a vasárnapi iskolához, és a többi alkalomhoz, amiken keresztül a fiatalok felé szolgáltunk. Tartalmaznia kellett a tanítás módszereit, és a konkrét alkalmazásokat is, hogy biztosak legyünk benne, hogy emlékezni fognak az üzenetekre.

Miért kell a tanítási terv?

Miért szükséges kifejleszteni egy tanítási tervet? Hogy megelőzzük a rendszertelenséget. Hogy használjuk segítségként, és elkerüljük a kapkodást az utolsó pillanatokban, amikor hirtelen megpróbáljuk kitalálni, hogy mi legyen heti téma. Előfordult már veled, hogy meghívtál egy előadót, aki megkérdezte, hogy miről beszéljen, és te azt mondtad neki: „Amiről csak akar”?

A fiataloknak szükségük van arra, hogy legyen haditervünk és edzésprogramunk. Nem csak egy egyszerű iskolai tanításról van szó, mi a lelküket eddzük. Miért van az, hogy a gyerekeket tanítják kosarazni, baseballozni, beszélni, zenélni, és más dolgokra… de sosem érzik a szükségét, hogy lelkileg is felkészítsék őket az életre?

Isten megígérte, hogy a komoly terveket nagyon meg fogja áldani. Példabeszédek 16:3 figyelmeztet minket: „Bízd az ÚRra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid.” Emlékezzünk arra az állításra „Ha elmulasztunk tervezni, akkor a bukást tervezzük meg.” Nagyon kevés dolog valósul meg pontos tervezés nélkül és anélkül, hogy az erőfeszítéseinket hatalmas dózisú imával támasztanánk alá.

Milyennek kell lennie egy tanítói tervnek? Hadd mondjam el azt, hogy nem szükséges, hogy mindenkinek a terve olyan legyen, mint az enyém a Bethesda Baptista Gyülekezetben. A tervednek igazodnia kell a gyülekezetedhez, és a te embereiddel, és a ti programjaitokkal kell összhangban lennie.

Viszont van néhány kulcsfontosságú összetevő, aminek mindenképpen benne kell lennie a tanítási tervben.

1. A CÉLKITŰZÉSEK

Az első összetevőt úgy neveztük el: a CÉLKITŰZÉSEK. Amit mi itt a Bethesdában kifejlesztettünk, úgy lehet összegezni: „Tizenkét dolog, amit Isten szeretné, ha tudnál”. Egy közvélemény-kutatással kezdtük, és megkérdeztük erről a tinédzsereket, a szülőket, a vezetőségi tagokat és a gyülekezet tagjait. Kilistáztuk azokat a kulcsfontosságú témákat és bibliai alapelveket, amiket használhatnánk a tinédzsereknél. Ahogy elkészítettük ezt a listát, egyre világosabbá vált, hogy némely területek nagyon kapcsolódnak egymáshoz. Megneveztük ezeket a főbb kategóriákat, és mindegyikhez megfogalmaztunk egy állítást egy mondatban.

Mindegyik állítás olyan, amit könnyen meg lehet jegyezni és ismételgetni, és minden témának, amit tanítunk, összhangban kell lennie az egyik állítással.

Ami még fontosabb, hogy az állításoknak teljesen és tisztán az Igére kell épülnie. Itt van például az egyik állítás: „Isten azt szeretné, hogy üdvözülj, és szellemileg növekedj.” Ezt két igevers is alátámasztja:

Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. 1 Timóteus 2:3-4

Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban! 2 Peter 3:18

A tizenkét célkitűzésünk

Itt van a mi tizenkét állításunk, amit a Bethesdában leírtunk:

1.       Isten azt szeretné, hogy üdvözülj, és szellemileg növekedj.

2.       Isten azt szeretné, hogy egyre jobban ismerd az Igét.

3.       Isten azt szeretné, hogy megújítsd a gondolkozásod.

4.       Isten azt szeretné, hogy egyre jobban hasonlítson a jellemed Krisztuséra.

5.       Isten azt szeretné, hogy egy erős, Bibliára épülő hited legyen.

6.       Isten azt szeretné, hogy bölcs sáfár legyél.

7.       Isten azt szeretné, hogy kövesd az Ő egyedi tervét az életedre nézve.

8.       Isten azt szeretné, hogy a kapcsolatidat a feltétlen szeretet jellemezze.

9.       Isten azt szeretné, hogy aktívan részt vegyél a gyülekezeted életében.

10.   Isten azt szeretné, hogy irgalmat tanúsíts azok felé, akik szükségben vannak.

11.   Isten azt szeretné, hogy biblikusan válaszolj azokra a témákra, amikkel találkozol az életben.

12.   Isten azt szeretné, hogy szellemi vezető legyél.

A Bethesdában megpróbáljuk kihangsúlyozni mind a tizenkét állítást minden évben az ifjúsági alkalmakon, a vasárnapi iskolában és/vagy a különleges alakalmainkon.

2. AZ ALKALMAZÁS

A tervünk következő része az alkalmazás. Ez tartalmazza a tanítási gyakorlatokat, amikor a fiatalokat olyan helyzetbe hozzuk, ahol megtapasztalhatják az érzéseket, és végül is olyan módon tanulnak, amit nem fognak elfelejteni.

Az alkalmazási terv segít neked értékelni, hogy a tanítás azt a hatást érte-e el, amit szerettél volna. Van egy történet egy gyülekezetről, aki új pásztort hívott. Első vasárnap a tized fontosságáról prédikált. Következő vasárnap szó szerint elmondta ugyanazt. Miután ez négy hétig ment, az egyik diakónus odament hozzá, és megkérdezte, hogy tudna-e másról is prédikálni. Azt válaszolta, hogyha úgy érzi, hogy elkezdték gyakorolni ezt, akkor majd továbblép egy másik témára vagy fejezetre.

Természetesen az ifjúsági szolgálatban nem mondhatjuk el mindig ugyanazt az üzenetet újra és újra és pontosan ugyanúgy. De emlékezzünk rá, hogy szellemileg is edzettnek kell lennünk. Azt mondják: „Azok a közepes edzők, akik meg tudnak tervezni egy meccset a táblán. Az igazán jó edzők azonban kint a pályán is győzni tudnak, mert ők „bejutnak a játékosaik fejébe” és motiválni tudják őket.” Az alkalmazási terv segít, hogy az üzenet eljusson a tinédzserekhez és motiválja őket. És segít nekik az elméleti ismeretek begyakorlásában is.

3. A MEGVALÓSÍTÁS

A középiskola négy éve alatt vannak, akik végig a te csoportodba fognak tartozni, lesznek, akik csak a középiskola felénél csatlakoznak, és lesznek, akik elköltöznek vagy elmennek, mielőtt letelik a négy év. Ebből kifolyólag tervezz inkább két éves periódusokra, amit ismételhetsz. Készíts egy vázlatot, amely tartalmazza minden hétre a feldolgozandó témákat, egészen két évre előre. Írd bele azokat a témákat és igeszakaszokat, amiket az ifjúsági Program és/vagy a Vasárnapi Iskola tanterve tartalmaz.

Ha ugyanazokat a témákat és bibliai igazságokat tanítod újra, fennáll a veszélye, hogy ellaposodik a téma. Ezen úgy segíthetsz, ha más-más előadókat kérsz meg, vagy másmilyen forrásokat használsz. Ha pedig vegyíted a kis középiskolásokat a nagyokkal, akkor talán jobb, ha három éves periódusban gondolkozol.

Mindegy melyik tantervet választod, a következő lépés, hogy összeállítasz egy naptárt, amiben eltervezed a tanításokat hétről hétre, figyelembe véve a különleges témákat, és a kiegészítő anyagokat, amiket használsz. Próbáld megtudni, hogy a gyülekezetedbe a vasárnapi iskolában mi a tanterv és számolj azzal is. Ez a megközelítés akkor is működik, ha olyan tantervetek van, amiben könyvről könyvre, és akkor is, ha versről versre haladtok.

Manapság már nagyon sok eszköz elérhető, hogy megszínesítsd a tervet. Nagyon sokan adnak ki segédanyagokat és forrásokat, amiket használhatsz a gyülekezetben. Megtalálni az odaillő anyagot vagy filmet nagyon nehéz. Ezt figyelembe véve elkészítettem a „Segítség a segédanyagok, filmek, beszélgetést segítő kérdések választásában témák szerint” című művet. Ezen kívül, elkészítheted a kartotékrendszered, és beleteheted, hogy melyik témához milyen cikket vagy illusztrációt tudsz használni. Az állítások lesznek a váza a kartotékrendszernek. Készíts elválasztókat minden egyes állításhoz és egy mappát minden egyes témának, amit venni fogtok.

Ha ilyen terved van, az nagyon sok hánykolódástól, és álmatlan éjszakától tud meg szabadítani. Ad egy vázat. És így van ideje a Szentléleknek, hogy azon munkálkodjon, hogy te minél nagyobb mélységekben tudj tanítani.

Bryan Waggoner a Bethesda Baptista gyülekezet Missziós és Kommunikációs pásztora, Indiana államban, Brownsburgban, ahol 1983 óta szolgál. Főállású ifjúsági munkásként dolgozott 1979-től 2006-ig. Bryan vágya, hogy olyan hívőket képezzen, akik hirdetik az evangéliumot és tanítványokat képeznek. Érdeklődési területei: számítógépek, kreatívkodás, és minél több időt tölteni a feleségével és négy gyermekével.

Eredeti cikk:  Twelve Things I Want My Teens to Know


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük