44 működő gyülekezetnövekedési alapelv

Szeretnéd, ha növekedne a gyülekezeted?

Mindannyian azt szeretnénk, ha növekedne a gyülekezetünk. ha nem így van, akkor valami baj van. Akkor az elhívásodat és a foglalkozásodat felül kell vizsgálni. A gyülekezet „növesztése” biblikus, és a mi Urunk is felszólít rá. Viszont azt is fel kell fedeznünk, hogy mit is jelent a „gyülekezetet növeszteni”. A legtöbb ember számbeli növekedést ért alatta, és jó okuk van rá. A számok legtöbbször a sikert jelzik, és minél több ember van a gyülekezetben, annál több ember felé szolgálsz. Mindazáltal vajon ez a fő ok a növekedésre? Nos, nézzünk utána! Olvasd át gondosan a Máté 28:18-20-at! Odafigyelve vizsgálj meg minden egyes szót! Mit mond?A hangsúly a lelki növekedésen van! A tanítványságon! Ha elértünk mindenkit, akit csak tudunk, az egész világon, akkor tanítanunk is kell őket, nem csak begyűjteni és számolgatni őket!

Ezek az alapelvek az amerikai életmódot és kultúrát veszik figyelembe. Szomorú, de igaz, hogy a legtöbb keresztény nem jutott el az érettségre a hitében. Több mint 80%-uk csak azért jön el a gyülekezetbe, hogy a széksorok közt üljön, vagy azért, mert nincs idejük több részvételre, vagy mert nem akarnak bűntudatot, vagy zaklatottságot. Bármelyikről is van szó, a keresztény élet és tapasztalat másodlagos célja az érettségben és megszentelődésben való növekedés. Ezt ritkán keresik. Az első cél az üdvösségünk és a lelkünk kiválasztottsága. ezért a gyülekezetnövekedés elsődleges céljai a gyülekezet lelki növekedése és az Úrban való növekedése. Amikor ez történik, akkor általában a mennyiség is követi ezt, mert az emberek az Urat követik és elérnek másokat is.

Amikor azt mondom, hogy éretlenség, akkor az Egyesült Államok keresztényeit hasonlítom össze a korai egyházzal, és a világszerte üldözött egyház embereivel. Nagy különbség van azok között a keresztények között, akik Szudánban szenvednek, halálos veszélyben, sátrakban és pincékben jönnek össze, hogy Krisztust imádják, és azok között, akik az USA-ban vannak, és a szőnyeg színe miatt panaszkodnak, majd egy karizmatikus személyiség maga után vonja őket, figyelmen kívül hagyva a Biblia igazságait.

Az éretlenségünk miatt fel kell ismernünk, hogyan működik a kultúránk, és mi hogyan működjünk benne, miközben hűek maradunk az Igéhez. Gondoskodnunk kell az emberek kényelmi szintjének a kiszolgálásáról is. Ha nem érzik kényelmesen magukat, el fognak menni. Te sem akarod, hogy az emberek pusztán az éretlenségükből adódó okok miatt elmenjenek. Nem várhatjuk el a keresztényektől, még az érettektől sem, hogy olyan odaszánt és erős keresztények legyenek, mint a kínai földalatti gyülekezet. Ezzel nem azt mondom, hogy ezek a dolgok lényegtelenek vagy rosszak. Nem rosszak: ezek hozzátartoznak az élet valóságához. Nem biztos, hogy minden őszinte, odaszánt keresztény hideg padlón szeretne ülni egész nap, vagy pincékben szeretne összejövetelre menni. Valószínűleg egy kényelmes teremben szeretne lenni inkább. Azon kell lennünk, hogy kényelmes környezetet biztosítsunk, ami használható az evangelizációs célú összejövetelekre is, hiszen a kényelem vonzza az embereket, a kényelmetlenség viszont nem. (Meg kel mondanom, hogy talán erősnek tűnik, amit most mondok, de vegyük figyelembe, hogy én világszerte dogozom lelkipásztorokkal. Nagy volt a különbség, amikor hideg, nedves pincében látogattam egy istentiszteletet, ahol a tagok a közép-kelet európai ország hatóságai elől bujkáltak, olyan emberek, akik hajlandóak voltak az életüket is kockáztatni a hitükért, aztán amikor hazajöttem a gyülekezetembe, és hallottam, ahogy az emberek panaszkodnak, mert a terem hőmérséklete öt fokkal alacsonyabb!)

Ahhoz, hogy használhasd ezeket a Növekedési Alapelveket, tedd fel ezt az egy kérdést önmagadnak, a vezetőségednek, és a gyülekezetben az embereknek: „Hogy néz ki egy egészséges gyülekezet?” Majd hallgasd meg a visszajelzéseket. Menj végig mindegyik javasolt alapelven, tudd meg, hol vagy te és a gyülekezeted, és mi kell ahhoz, hogy meg is valósítsátok ezeket. További segítségért olvasd el az alábbi írásokat: Preparing the Pastor and Church Leadership to Grow! (Felkészíteni a lelkipásztort és a gyülekezet vezetőségét a növekedésre!) valamint, A Primer on How to Lead and Manage the Church. (Bevezetés a gyülekezetvezetésbe és menedzselésbe).

Negyvennégy hatékony biblikus gyülekezetnövekedési alapelv, amelyek működnek is!

Amiket érdemes figyelembe venni: (Róma 12:18; 14:18-19; Efézus 4:3; Zsidó 12:14)

1.       A gyülekezetnövekedést kiváltó első számú ok, a lelkipásztor prédikálási képessége. (Lukács 3:1-7)

2.       Az emberek gyülekezetbe járását megszüntető első számú ok, a konfliktus és a pletyka! (Jakab 3:5-6)

3.       Az emberek gyülekezetbe járását megszüntető második számú ok, a lelkipásztor illetve a vezetőség rossz „emberi képességei”, ugyanis nem kezelik a konfliktusokat és a pletykát! Ezek a rossz „emberi képességek” fogják okozni a legtöbb konfliktust aközött a lelkipásztor és az emberek között. (Máté 5:9)

4.       Úgy kell tanítani a Bibliát, hogy az a realitással összefüggő legyen, és az emberek alkalmazni tudják az élethelyzeteikben. Fel kell készítened és tanítványként kell képezned az embereket, nem csak a hit alapkérdéseiben, hanem abban is, hogy hogyan legyenek keresztények a családjaikban, a munkahelyükön és a kapcsolataikban. Meg kell tanítani őket arra, hogy hogyan legyenek hatékony keresztények, és hogyan éljék az életüket az Ő dicsőségére! (Zsoltár 119:9-12)

5.       Prédikáld a szentséget, azt hogy hogyan dicsőítsenek, hogyan bánjanak el a bűnnel, hogyan kapcsolódjanak egymással, és hogyan szeressék egymást, miközben te magad mutatsz példát ezekre! Az evangelizáció, a sáfárság és a tanítványság ezekből fakadnak! Ahogy átformálódnak az emberek, tanítani és motiválni lehet őket. (Jeremiás 33:6; Róma 7:12; Galata 3)

6.       A világon legjobban növekvő gyülekezeteknek szilárd bibliai tanítás van a középpontban. Ezek a gyülekezetek nem hígítják fel az evangéliumot, hogy az emberek már ne is lássák a felemelt keresztet! Nem fektetnek túlzott hangsúlyt a keresőkre, hogy ezáltal figyelmen kívül hagyják a tanítványságot!

7.       Az istentiszteleti összejövetelnek a fókuszpontjában igazi, szívből jövő, Istent magasztaló imádat kell, hogy legyen. Soha nem szabad, hogy a vezetőket emelje, vagy hogy szórakoztatásra legyen. Isten a közönség, mi pedig azok az emberek vagyunk, akiknek az a dolga, hogy dicsérjük és dicsőítsük Őt! Ugyanakkor barátságossá és innovatívvá kell tennünk az istentiszteleteket, és nincsen semmi baj a színdarabokkal vagy a mai kor témáival, mindaddig, amíg a szolgálat Krisztust dicsőíti, és nem csak egy média, ami az embereket szórakoztatja. Ne feledd, a gyülekezet az előadó, a dicsőítő csapat a vezető és Isten a közönség! Ne keverd össze ezeket! Itt találkozik egymással a gyülekezetnövekedés a lelki növekedés alapelveinek a jelentősége – a tanítványság és az érettség értelme. Minden, amit a gyülekezetben csinálunk – a hitünkben, a közösségben és az evangelizációs programokban – erre a célpontra jutnak el itt: HOGY KRISZTUS LEGYEN DICSŐÍTVE! (Zsoltár 138:1-4)

8.       Kell, hogy legyen egy jól átgondolt, erőteljes látásod és missziós mottód, világosan meghatározott célkitűzéssel és stratégiákkal arra nézve, amire Isten elhívott, amit tenned kell, és aminek lenned kell. Valóságosnak és eredetinek kell lennie, és akarnod kell tenni is érte. Leírni csak egy dolog – megvalósítani az egy másik dolog!! (Lásd a Felkészíteni a lelkipásztort és a gyülekezet vezetőségét a növekedésre című cikket) (Zsidó 11:1-2)

9.       A szenvedélyes lelki életet tanítsd, és mutasd is be a példáját! A keresztény életnek nem az a rendeltetése, hogy száraz és evilági legyen. Még a puritánok is élénk emberek voltak, csak olvasd el az írásaikat! Az a dolgod, hogy meggyőzd az embereket a gyülekezetedben, hogy nőjenek túl a feladataik puszta elvégzésén, hogy elérjék a lelki szenvedélyességet és meggyőződésességet. (Filippi 3:7-11)

10.   A gyülekezet képzése, tanítványozása, elismerése és bátorítása a lelkipásztor kritikus fontosságú szerepei. Ha a vezető lelkipásztor nem érzi úgy, hogy megvolnának a megfelelő ajándékai és képességei arra, hogy másokat a szolgálatra felkészítsen és képezzen, akkor ki kell építenie egy teamet maga körül, amelyik képes erre! Ha nem történik képzés, a gyülekezet csődöt fog mondani! Néhány lelkipásztor nagyszerű tanító, de nem tud semmi mást tenni. A lelkipásztornak a saját ajándékának vagy ajándékainak a területén kell munkálkodnia, és bátorítania kell másokat, akik kiegészítik őt azokon a területeken, amelyek nem az erősségei. Mindig azon kell lennie, hogy támogatását biztosítsa, és a többit elvégezze! (Róma 7:4-6; 1 Korinthus 10:14-16; 12; Efézus 4:9-16)

11.   Legyen egy pásztorlási gondoskodásra való szisztéma, amelyben a munkatársaidat és a vezetőket kiképzed arra, hogy azonnal reagálni tudjanak, amikor hallanak valakiről a gyülekezetben, különösen az egyik vezetőről (a legtöbb gyülekezet figyelmen kívül hagyja a vezetőit, azt hiszik ők biztos jól vannak, és nincs szükségük semmire!), vagy a családjaikban valakiről, akinek lelkipásztori gondoskodásra van szüksége, vagy valamilyen vészhelyzet van. Jelölj ki egy kulcsembert, 24 órás váltásban. Legyen elérhetőségi listád, kiképzett diakónusok, vagy gondozók, akik tettre készen állnak, amikor felmerül a szükséghelyzet. Senki sem tudja fenntartani saját magát. Mindannyiunk szüksége van támogatásra és törődésre! Gondoskodj róla, hogy legyenek kiképzett emberek, akik kellő időben lépni tudnak! (1 Korinthus 13:1-8; Kolossé 4:5; 1 Timóteus 3:14-15; Zsidó 12:14-15)

12.   Azonnal konfrontálj a bűnnel, a gonoszsággal és a tévtanításokkal a gyülekezetben! A vezetőségnek gyorsan le kell kezelnie a konfliktusokat, akár politikai programokról szól, akár a szőnyeg színéről, hogy hogyan kell imádkozni az adakozásnál, milyen dalokat kell énekelni, vagy kinek kell benne lennie a vezetőségben. A gyülekezetnek a célkitűzések mentén kell haladnia, egységben. Nem könnyű, de lehetséges! (Filippi 2:14)

13.   A gyülekezetnek hajlandónak kell lennie arra, hogy az idejének, adottságainak és a pénzének legalább egy harmadát közvetlenül evangelizálásra és missziózásra költse. (Zsoltár 90:1-12)

14.   Az Isten Igéjével és akaratával ellenkező programok jelentik a második legnagyobb romlást a gyülekezet számára! (János 13:35)

15.   A gyülekezetnek azon kell fáradoznia, hogy hatékony legyen. Ennek a legjobb módja a Szentírás előírásainak a követése. A gyülekezet szervezését úgy is ki lehet alakítani, hogy az embereket a lelki ajándékaikhoz mérten mozgósítjuk! Olyan kevés gyülekezet csinálja ezt, pedig annyira egyértelműen biblikus! (Róma 12)

16.   A gyülekezet el tudja érni az átlagon felülit is, ha az emberek az ajándékaikkal teamekben szolgálnak. A viták és a közönyösség el fognak párologni, ahogy az energiaforrásokat jó irányba tereljük és Istenfélő módon biztosítunk utat nekik. Az emberek kevésbé fognak a saját erejük szerint tevékenykedni, és nagyobb mértékben fognak a Szentlélek erejében. (1 Korinthus 12-14)

17.   A jó és biblikus tanítás és igehirdetés lesz az üzemanyag a Szentlélek munkájában, ami feltölti erővel az embereket és táplálja a növekedést. Azok a legnagyobb növekvő gyülekezetek, amelyek erővel, meggyőzően és igazságban hirdetik az Igét, mint például a Calvary Chapel! (Magyarországon Golgota Gyülekezet – a ford.) (Apostolok Cselekedetei 2:17-39)

18.   A vezetőségben igazi, őszinte tudatosság kell hogy legyen arról, hogy ők Krisztus szolgái, amit példaképként be is mutatnak, valamint arról, hogy a rájuk bízott emberek az Ő gyermekei. Ez a Szolgáló Vezetőség Kialakítása. (Galata 2:20-21; Efézus 4:11-13)

19.   A növekvő gyülekezetekben a vezetők felhatalmazzák a rájuk bízott embereket. Az önkénteseket nem csupán segítőknek látják és használják, hanem az Isten dicsőítésére való eszközökként és elsődleges forrásokként, valamint a missziók és szükségletek célkitűzéseinek a kivitelezőiként. Ezt a vezetők a bátorítás, képzés és szervezés által teszik, amelyek mind arra összpontosulnak, hogy Isten népe növekedjen a Lélekben, részesüljön belőle, azzal a céllal, hogy elérjék teljes potenciáljukat, amit Isten készített számukra. Ha a lelkipásztor, a kiképző vagy a felvigyázó különleges elismerést és bátorítást nyújt csak egyszer is, az ebben részesített vezető vagy önkéntes általában nagyon hűséges és lojális lesz a gyülekezethez! (Róma 12; János 4:23; Kolossé 1:24-29; 1 Timóteus 4:15-16)

20.   A vezetőségnek képesnek kell lennie átkormányoznia a gyülekezetet az erős sodrású zuhatagokon! (Lásd a cikkeinket a Konfliktusmegoldás, Pletyka és Képmutatás témáiban – Conflict Resolution, Gossip, and Hypocrisy – valamint a Máté 18-at!)

21.   A legjobb tervek és az Úr elhívásai is le tudnak állni a konfliktusok miatt! Isten hangját szokták először elnémítani – olvasd csak el az Ámós könyvét! A Szentlélek nem tud hatékonyan munkálkodni, amikor helytelen szándékok és helytelen vágyak vezérlik a gyülekezetet. Kollektívan a térdeitekre kell borulnotok és ébredésért kell imádkoznotok. Ez működni fog! A konfliktus légkörében viszont soha nem fog működni a gyülekezetnövekedés – sem lelkileg, sem mennyiségben. (Filippi 1:6-8)

22.   A konfliktus kezelésének a legjobb módja, ha a szeretettel küzdünk ellene. Ha az emberek tudják, hogy te szereted őket és meg fogod hallgatni őket, akkor nehéz dolog dühbe jönniük. A szeretet valóban vétkek tömkelegét takarja el! (Példabeszédek 10:12; 1 Péter 4:8)

23.   Figyelmeztetés: ne érts egyet, ha nem értesz egyet! (Példabeszédek 9:8; 17:27-28; 26:20; 3 János 9-12)

24.   Legyél óvatos azzal, hogy túl sok negatív embert vállalj fel! Oszd ki a terheket! Delegálj! Olyan sok dolog van, amit fel tudsz vállalni, úgyhogy vigyázz a saját szívedre is! (Példabeszédek 4:23)

25.   Ha azt akarod, hogy kedveljenek az emberek, akkor legyél kedves hozzájuk! Az érdekes emberek azért érdekesek, mert más emberek is érdeklik őket! Az emberek szeretik azokat, akik szeretik őket, ezért legyél kedves, figyelmes, meghallgató, udvarias, és ne felejts el mosolyogni! Legyen rá gondod, hogy legyél őszintén önmagad, mert ha nem vagy, akkor nem a megfelelő helyen vagy és nem a megfelelő munkát végzed! Élvezned kell az emberek társaságát, és kell hogy érdekeljenek téged az emberek, ahhoz, hogy jó vezető vagy lelkipásztor lehess. Ha büszke illetve visszataszító ember vagy, azzal csak a Sátánt szolgálod! (Jakab 1:2; Kolossé 3:13)

26.   Néha az emberek egyszerűen azért nem fognak kedvelni téged, mert Krisztus példáját mutatod, és vannak olyanok is, akik nem szeretik, ha bibliai alapelvek alapján vezetik őket. Ezek az emberek elégedettek a saját akaratuk és vágyaik követésében, és nem tetszik nekik, hogy a Lélek gyümölcsei működnek körülöttük. Ők a polyva a búza között. Engedd el ezeket az embereket, és azokra koncentrálj, akiknek a szíve vágya az Ő szíve vágyát keresni! (Róma 16:17-18; Galata 1:10; Titus 3:9-11)

27.   A meghallgatás, anélkül hogy vitatkoznál és önmagadat védenéd, rendkívül fontos! Ehhez imádság és önfegyelem kell. Ha nem vagy képes erre, akkor lehet, hogy nem megfelelő foglalkozást űzöl. Legyen valaki, aki helyetted végzi, csináltasd meg! Nem az a feladatod, hogy meggyőzd az embereket, hogy fogadják el a nézetedet, hanem hogy bibliai elveket közvetíts és rávedd őket, hogy vegyék az adást! Éreztetned kell velük, hogy hallod, amit mondanak. Amikor érezni fogják, hogy meghallgatták őket, akkor a védőfalak leomlanak, és a kapcsolatok elkezdhetnek kiépülni. Ekkor öröm lesz vezetni őket. Jobban fognak tisztelni és szeretni téged, és jobban lehet majd a céljaid szerint vezetni őket. (Róma 8:31; Efézus 4:25-29; Jakab 3:1-12)

28.   Ha, és amikor kérdőíves felmérést alkalmazol, győződj meg róla, hogy a szükségesnek vélt, érzett dolgok és a valós szükségek között döntesz, amire Isten hív téged! Különben mellékvágányra tereled a gyülekezetet, letérve Isten elhívásáról! (Efézus 5:8-21)

29.   A vezetőnek késznek kell lennie javítani a dolgokon és változtatni, még ha ez kellemetlen is másoknak, de mégis szilárdnak kell lennie, és megalkuvás nélkül kell ragaszkodnia az Igéhez! Ugyanakkor adj lehetőséget az embereknek arra, hogy hallhassák milyen folyamatok mennek végbe, hogy érthessék az új irányt és a magukénak mondhassák. (Kolossé 4:7-8; Filippi 4:8-9)

30.   Te és a vezetőség tanultok és növekedtek az egymással gyakorolt közösségben? hajlandóak vagytok túllépni az előítéleteiteken és félelmeiteken, és magatokhoz ölelni, amit Krisztus késztett nektek? (Kolossé 1:24-29; 1 Timótheus 3:14-15)

31.   A gyülekezet lelki egészségére figyelmet kell szentelni. Ahhoz, hogy akcióterv készüljön és a széksorok közt ülő gyülekezetből Krisztus erejét hordozó gyülekezet legyen, tovább kel lépni azon, hogy csak beszéltek róla, és tenni is kell valamit ezért! Ehhez Krisztusra kell fordítani a tekintetünket, amiből szenvedély és meggyőződés lesz. Ez a szenvedély a Krisztusban való növekedésből kell, hogy származzon. Ha nem így van, akkor csak magatoknak dolgoztok, és nem a Világmindenség Urának és Teremtőjének! A figyelem fókuszpontjában Krisztusnak kell lennie, és nem a gyülekezetnek. Ez a fókusz határozza meg, hogy túlélő mentalitásod van, vagy pedig szolgáló mentalitásod. Olyan gyülekezeted van, ami egymással versengő programokkal van tele, vagy pedig céltudatossággal, ami az Úr elé van öntve? (Filippi 3:10)

32.   Egy gyülekezetnek tanítványképzést kell végeznie, és ehhez a legjobb eszköz a kiscsoportok. Szervezd össze, képezd ki és vezesd a kiscsoport vezetőidet, hogy a Bibliát tanítsák világosan, túllépve azon, hogy csupán megbeszélik az igeszakaszokat – most már alkalmazzák is a mindennapi életükben. Biztosítsd, hogy ezek a csoportok az imára koncentrálnak, lehetőség van az egészséges közösséggyakorlásra, hogy az emberek szabadnak érezzék, hogy kifejezzék a gondolataikat, kérdéseket tegyenek fel, megbeszéljék az élet dolgait, ahogy a vezetőség erre buzdítja és tanítja is őket. (Zsoltár 119:9-12; Prédikátor 4:8-10; Máté 6:33-34; 28:18-20)

33.   Tanítsd és mutass példát a tanítványságra, ahogy az igében személyes útmutatások vannak erre és legyél telve izgatottsággal és gyönyörködéssel, készen állva a képzésre, az eddig tanult dolgok megosztására, megtanítására másokkal. (Máté 28:18-20)

34.   Ha a fő hangsúly azon van, hogy az épületetek legyen fenntartva, vagy még több embert vonjál be a munkába, vagy a pénzen, akkor ez biztos jele annak, hogy a túlélésre koncentrálsz. Van az emberekben szolgálatkészség? Ha igen, ez a legjobb mércéje a Krisztus-központú gyülekezetnek! Ez a hajlandóság Krisztus képviselésére a környéken élő emberek között csak akkor fog előjönni, ha először a gyülekezetben megteszed ugyanezt. Ez pedig csak szolgáló lelkülettel tud előjönni! (Máté 28:18-20)

35.   Az őszinte és igazi lelkipásztorok egészséges gyülekezetet vezetnek. Ez felépíti a bizalmat. Az igazi, őszinte lelkipásztorok soha nem feltűnősködnek, nem találnak ki problémákat, nem hibáztatnak másokat, hanem felelősséget vállalnak, és őszintén számolnak be a velük történt dolgokról. Bölcsen tárják fel az igazságot, és hozzá vannak szokva a meghallgatáshoz. Légy nyitott, és bátorítsd a többi vezetőt is erre. Az igazi vezetők sebezhetőek és érzékenyek is tudnak lenni am megfelelő időben és a megfelelő helyen, mégis eléggé bölcsek is ahhoz, hogy ne túl sokat adjanak ki magukról, nehogy gyengének és szükségben levőnek lássák őket. Az igazi keresztények meg fogják bocsátani a hibáidat, ha őszinte vagy! (Apostolok Cselekedetei; Jakab 5:16; 1 János 1:8-10)

36.   Túl gyakran történik az amerikai egyházban, hogy közösséget kínálunk az embereknek, anélkül, hogy lenne valami okunk erre. A keresőkre érzékeny, felhígított evangélium semmit nem mond, és semmire sem inspirálja az embereket. Igazi indítóok nélkül, a gyülekezet csak egy a sok klub közül. Azt az átformálódást kell tanítanunk, amit egyedül Krisztus adhat az embernek. (Efézus 4:11-13)

37.   Tudd meg, milyen képük van a kívülálló embereknek a gyülekezetről. Ehhez menj lakásról lakásra, és kérdezd meg, miért imádkozhatnál értük, majd jöjjön össze a gyülekezet és imádkozzatok értük. Miközben az imakéréseket gyűjtöd, kérdezd meg, tudnak-e a gyülekezetről, és mit tehetnétek a javításáért. Ezáltal érzékelni fogod, hogyan látnak titeket a környéken lakó emberek, és tudni fogod, milyen területeken kell javítani, dolgozni. Ez egy nagyszerű projekt minden korosztály számára, különösen az ifjúsági csoportok számára. Ez az ima-feladat átfordulhat evangelizációs munkává is, és átmenet lehet az „Imádság Világítótorony” felé. (Máté 10)

38.   Az evangélium közvetítése egy posztmodern környezetben azt a kényszerérzetet keltheti bennünk, hogy versenybe kel szállnunk a szórakoztatóiparral. Ne engedd, hogy így legyen! A legtöbb ember már túladagolást kapott a stimulusokból, és nem mindig van szükség PowerPoint-os és multimédiás bemutatókra. Nekik a valóságra van szükségük. Használd egy eszközként a médiát, ha szükséges, vagy ha az embereknek tetszik, de kérdezz rá és tudd meg! (Én személy szerint nagyon szeretem a PowerPoint-ot, de voltam olyan gyülekezet munkatársa, ahol nem szerették, úgyhogy nem használtam.) Nem szállhatunk versenybe Hollywood-dal. Ráadásul nem is kell! Nekünk itt van az Élő Isten ereje és jelenléte! (Ézsaiás 55:6-11; Jeremiás 31:31-34; Róma 6:3-11)

39.   A szeretetteljes és gondoskodó kapcsolatokra való elkötelezettség létfontosságú! Azok a szeretetteljes kapcsolatok, amelyek őszinték, valódiak, és gyakorlatiak is a gyülekezetedben a Krisztusért végzett munkában, ezek lesznek a legmeghatározóbb tényezők, amik sokkal jobban fogják hozni az embereket, mint bármilyen evangelizációs program valaha elérhetné ezt! Az emberek nem csupán hallani akarnak Krisztusról, inkább többet akarnak látni és tapasztalni abból, hogyan működik a krisztusi, keresztényi szeretet. Ez általad fog tudni megtörténni! Emlékezz arra, hogy Krisztus azt az alapelvet tanította és élte meg, hogy az emberek reagálni fognak, ha elérjük őket. (Márk 12:28-31; János 3:22; 13:35; 1 Korinthus 13)

40.   Szervezz imabázist a gyülekezetben. A részletekért lásd a Prayer Channel-t (Ima Csatorna). Lásd az Ima Csatornában írt cikket: Leading the Church to be People of Prayer (Arra vezetni a gyülekezetet, hogy az imádság emberei legyenek). (János 13:34-35; 20:19-23; Róma 12:1-21)

41.   A sikeres evangelizációhoz az a kulcsfontosságú, hogy a gyülekezet evangelizációs erőfeszítéseit a nem keresztények kérdéseire és szükségleteire fordítsuk. Keresd meg, melyik szükségletük nincs betöltve, és töltsd be, olyanokat, mint például a szülőtámogató csoportok, napközi, vagy iskola utáni programok (2 Korinthus 2:3-4; Kolossé 1:24-29; 1 Péter 3:15)

42.   Ne félj attól, hogy prédikálj a bibliai sáfárságról, és hogy hogyan kell kezelni a pénzt. Ha nem tudod, hogyan tedd ezt, szerezz forrásanyagokat, amik segíthetnek. A sáfárság, csak úgy, mint a jótékonyság, a gyülekezeted egészségének biztos jele. A visszatartó gyülekezetnek, akármennyien is járnak oda, mindig is lesznek pénzügyi problémái, míg egy kicsi, szegény gyülekezetnek, amelyiknek igai meggyőződése és céltudatossága van, általában lesz elegendő pénze! (Példabeszédek 3:9-10)

43.   Biztosítsd, hogy helyénvaló és szükségszerű programokat szervezel. (Filippi 3:12-14)

44.   Egy egészséges gyülekezet imádságos, a gyülekezeti élet és szolgálat minden területén. Isten erejére és az Ő Igéjének hatalmára támaszkodnak! (János 15:4-5)

Copyright 1988, 1998, 2000 Dr. Richard J. Krejcir,Discipleship Tools http://www.discipleshiptools.org/

Eredeti cikk: 44 Church Growth Principles that are Real and Work!


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük