10 kifogás a kereszténység ellen, és hogyan tudunk ezekre válaszolni

Nemrég odajött hozzám valaki a következő problémával: „Senki sem tud lebeszélni arról, hogy keresztény legyek, de én sem tudok senkit rábeszélni, hogy az legyen.”

Talán azt gondolta, hogy ő az egyetlen, aki ezzel küzd, de nekem is már százszor feltették ugyanezeket a kérdéseket. Tudod, valamikor ateista voltam, és azt próbáltam bizonyítani, hogy a kereszténység nem igaz. De a nyomozásaim során, olyan megdönthetetlen bizonyítékokat találtam, amik bemutatják a kereszténység érvényességét. És hála egy odaadó hívő embernek, aki fel volt készülve, hogy válaszoljon a kérdéseimre, elérte a szívemet.

Fel vagy készülve rá, hogy válaszolj a szellemi dolgokban válaszokat keresőknek, akik körülötted élnek? Kíváncsi vagy rá, hogy a kereszténység tényleg igaz-e? Itt találsz 10 kifogást, amit a szkeptikusok szoktak felhozni a kereszténység ellen – és a persze hozzá a válaszokat.

1. A keresztények képmutatók

A képmutató egy színész, egy ember, aki úgy tesz, mintha olyasvalaki lenne, aki valójában nem is ő. Jézus egyik legkeményebb mondata az volt, hogy óvakodjunk a képmutatóktól.

Az igazság az, hogy mindig voltak és mindig lesznek képmutatók az egyházban. De Jézus nem azt kérte, hogy kövessünk más embereket, hanem hogy kövessük Őt.

Bár a keresztények képviselhetik Jézust akár jól vagy rosszul, az igazi kérdés nem az, hogy vajon vannak-e képmutatók az egyházban, hanem hogy vajon Jézus képmutató-e. Ha valaki be tudja bizonyítani, hogy Jézus az volt, akkor a kereszténység egésze romba dőlne. A Biblia, Isten szava, úgy mutatja be Jézust, mint aki tökéletes volt. Jézus tanítványai tanúsították, hogy Jézusnak nem voltak bűnei (1Péter 2:22; 1János 3:5). Sőt, Jézus maga intézte a kérdést a többiekhez, hogy ki tud rá bűnt bizonyítani (János 8:46).

2. Mi a helyzet azokkal a kegyetlenségekkel, amit a keresztények elkövettek?

Néhányan a kereszténységet vádolják a vallási háborúkért, a keresztes hadjáratokért, a boszorkányégetésekért, az inkvizícióért, a rabszolgaságért, még a Holocaustért is.

A kegyetlenkedések kérdése az előző kérdés, a képmutatásnak a folytatása. Azok, akiket kereszténynek tartottak, de igazából nem gyakorolták az igazi kereszténységet, gonosz dolgokat követtek el. Az igazság az, hogy ezeket az emberek csak névleg voltak keresztények.

Ha csak a kegyetlenkedésekre koncentrálunk, akkor sötétben tapogatózunk, és kikerüljük az igazi kérdést. A kereszténység sokkal több pozitív dolgot vitt véghez, mint amennyi negatív hatást gyakorolt a világra. Elősegítette számtalan kórház, iskola, főiskola, árvaház, segélyszervezet és szeretetszolgálat megalakulását. Ha megnézzük a történelmet, semelyik másik egyházhoz nem lehet ezt hasonlítani.

3. A kereszténység egy mankó.

Karl Marx, a Kommunista Kiáltvány szerzője, azt mondta, „a vallás a tömegek kábítószere”. A kritikusok, mint Marx, azzal támadnak, hogy a vallás olyan találmány, amit azoknak az embereknek terveztek, akik nem tudják elviselni az élet nehézségeit. Néhány kritikus azt mondja, nekik nincs szükségük erre a fajta érzelmi kényelemre, mintha a tények meghamisítanák a kereszténységet. Az ilyen embereknek gyakran kell „erősebbnek lenni”, mert ők elég bátrak, hogy szembenézzenek az élettel „mankó” nélkül. Kijelenteni, hogy a nem hívőknek nincs szükségük mankóra, ez eléggé csalóka. A drog-, alkohol-, szex-, pénz-, hatalomfüggőség, a dohányzás, a más emberektől vagy anyagi javaktól való függés mind azt bizonyítják, hogy az embereknek szükségük van mankóra. Az ateizmus – a hit, hogy Isten nem létezik – mankó lehet azoknak, akik hozzászoktak egy olyan életstílushoz, ami ellentétben áll Isten erkölcsi elvárásaival.

És ahelyett, hogy a keresztények gyengék lennének, igazából erősek – nem azért mert tőlük függ, hanem Jézus miatt.

Mindenkinek szüksége van támogatásra. A kérdés, hogy mire támaszkodsz?  A kereszténység olyasmit tud nyújtani, amit más vallások nem: lelki teljességet, békességet, és megbocsájtást.

4. Szűklátókörűség azt gondolni, hogy Jézus az egyetlen út Istenhez.

Jézus jelentette ki, hogy Ő az egyetlen út Istenhez (János 14:6). Az ilyen kijelentés vagy teljesen igaz, vagy teljesen hamis. Néhányan, akik kereszténynek mondják magukat, mégis elutasítják, hogy Jézus az egyetlen Megváltó. A kritikusok azért is vitatkoznak, mert ez a kettő kizárja egymást.

Ha a kereszténység igaz, akkor el kell fogadnunk Jézus tanításait is. Ha valaki igaznak hiszi Jézus kijelentéseit, akkor a kérdés máris meg van oldva.

5. Az számít igazán, hogy jó emberek legyünk.

Néhányan arról vitatkoznak, hogy már ha az ember vallása nem is jó, akkor is az a lényeg, hogy jó ember legyen. Ez az állítás azon a félreértésen alapszik, hogy Isten megelégszik a „vallással”.

Az őszinteség még nem jelenti azt, hogy igazunk van. Lehet, hogy valaki őszintén meg van győződve az igazságról – és lehet, hogy nagyot téved. Például sok gonosz ember, mint például Hitler, teljesen meg voltak győződve az igazukról. Isten az ő igazsága szerint fogja megítélni az embereket, nem vélemények szerint – és ez az igazság Jézus Krisztus.

6. Mi a helyzet azokkal, akik sosem hallottak Krisztusról?

Ezek a kérdések arra céloznak, hogy Istenből hiányzik a könyörület, és kimérte ránk a megváltás tervét. Sokszor ezeknek a kérdezőknek ez azt jelenti, hogy ők könyörületesebbek, mint Isten!

Egy fontos bibliai igazság, amit kell értenünk, hogy senki sem marad elveszett, aki szeretné, hogy megtalálják. Úgy, ahogy Isten elküldte Fülöpöt az igazságot kereső etióp kincstárnokhoz (ApCsel 8:26-39), Jézus megígéri, hogy aki keres, az talál (Máté 7:7-8).

7. A Biblia tele van hibákkal

Mivel a Biblia Isten szava, azért nem hazudik (Ézsaiás 55:10-11; János 17:17; Titus 1:2; Zsidók 4:12), teljesen hiteles, minden hibától mentes. Isten Igéje úgy van jellemezve, mint az „igazság beszéde” (2Korintus 6:7; Kolossé1:5; 2Timóteus 2:15, Jakab 1:18). Ez nem egy elmélet a Bibliáról, hanem amit a Biblia tanít saját magáról.

Amire az emberek hivatkoznak, hogy hibák a Bibliában, nem hibák, csak nehézségek. Azt gondolják, beleakadtak egy látszólagos ellentmondásba, amikor nem fordítottak időt, hogy megvizsgálják a tényeket, vagy jobban áttanulmányozzák azt a részt. Nagyon sok kérdésre lett válasz a Bibliával kapcsolatban, ahogy új dolgokat fedeztek fel a nyelvek, történelem, archeológia, és más tudományok területén.

Függetlenül a nehéz megértéstől, a Biblia lapjain egyetlen összeegyeztethetetlen ellentmondás sincs.

8. Ha Isten olyan jó, akkor hogy létezhet a gonosz?

Ennek a kérdésnek a lényege, hogy a gonosz jelenléte megcáfolja Isten hatalmát. De a gonosz jelenléte a Biblia szerint összefügg Istennel? Vizsgáljuk meg:

– Isten nem teremtett gonoszt. A bűn Ádám engedetlenségén keresztül lépett be a világunkba. (1Móz3)

–  A gonosz elengedhetetlen a szabad világban. A szabadság, vagy szabad akarat adja meg az embereknek a lehetőséget, hogy rosszul döntsenek.

– Istennek jó oka van, hogy nem állítja le a gonoszt. Mint a szülők, Ő is megengedi a gyermekeinek, hogy hibát kövessenek el és viseljék a következményeket. Isten szülőként bánik a teremtményeivel.

Istennek van megoldása a gonoszra. Jézus végleg legyőzte a gonoszt a kereszten. De ahogy nincs még megdicsőült testünk, így a gonosz se lett még eltüntetve a világból.

9. Miért van szenvedés?

Sokan úgy gondolják, hogy a szenvedés a bizonyíték arra, hogy Isten nem törődik az emberiséggel. Pedig a fájdalomnak lehet jó és rossz célja is. Nem minden fájdalom rossz. A fájdalom lényeges mechanizmus a túléléshez. Fájdalom nélkül meg lennénk fosztva az alapvető védelemtől. A fájdalom egy fontos jelzés, ami akár sokkal nagyobb veszélyre is figyelmeztethet.

A szenvedés egy jelzés. Lehet szellemi jel is, ami élet és az erkölcsünk törékeny egyensúlyára emlékeztet minket. C. S. Lewis keresztény apologéta írta A szenvedés problémája (The Problem of Pain) című könyvében: „Isten az örömeinken keresztül suttog nekünk, a lelkiismeretünkön keresztül beszél hozzánk, és a fájdalmainkon keresztül kiabál nekünk; ez az Ő hangszórója, hogy felrázza a süket világot.”

Némelyik szenvedés segít, hogy egy sokkal nagyobb jó eljöhessen. Ezt láthatjuk Jézus szenvedéseiben is. Jézus végigment a fájdalom útján, a magányon, és a halálon – az úton, ami a keresztre vezetett. Jézus nem csak a Megváltónk, Ő a mi szenvedő Megváltónk. A kereszt a legvégső jelképe az ártatlanok szenvedésének.

10. Ha van pokol, akkor a szerető Isten hogyan küldhet oda embereket?

Isten utálja a gonoszt, és egy nap minden gonoszság meg fog szűnni. Amennyire a gonoszság, a szenvedés, a fájdalom valóságos, annyira időszakos is.

Azon a napon, amikor Isten elbánik a gonosszal, akkor elbánik, minden gonosszal. Ugyanakkor Isten azért küzd, hogy minél többen elfogadják Jézus halálát és feltámadását, mint a fizetséget a bűneikért, és így örökké élhetnek Vele. Az a szomorú tény, hogy nagyon sokan hozzák meg azt a döntést, hogy nem akarnak Isten mennyországának a része lenni. Nem Isten küldi őket a pokolba, hanem ők küldik magukat.

Ha Isten az akaratuk ellenére küldené az embereket a mennyországba, akkor az már nem is a menny lenne – az lenne a pokol. Jean-Paul Sarte, egy ateista szerző írta, hogy a pokol kapui belülről vannak zárva, az emberek szabad akaratával.

Eredeti cikk: Ten Objections to Christianity and How to Respond


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük